FORMLAR

Formlar

Kurumumuz bünyesinde alabileceğiniz hizmetlere ait online ve offline hizmet formları.
 

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EKLERİ

EK-1 BELGE/DOSYA İSTEK FORMU (WORD)   (EXCEL)
EK-2 DOSYA/KLASÖR İÇERİK LİSTESİ
EK-3 DOSYA/KLASÖR ETİKETİ (WORD)   (EXCEL)
EK-4 ARŞİV BELGESİ DEVİR-TESLİM VE ENVANTER FORMU
EK-5 İMHA LİSTESİ

Eğitim ve Eğitmen Talep Formu:

Eğitim ve Eğitmen Talep Formu'nu indirmek için tıklayınız

 

Form Şablonları:

Belge Devir-Teslim ve Envanter Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Belge Talep Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu Rapor Formunu indirmek için lütfen tıklayınız!

Dosya Sırtı Örneği Dosya sırtı örneği için lütfen tıklayınız!

İmha Tutanağı Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Özel İdare Kayıtları İstek Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

İskan Kaydı Talep Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Muhacir Kayıtları Talep Formu Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

Saklanmasına Lüzum Görülmeyen Belgelere İlişkin İmha Listesi
Formu indirmek için lütfen tıklayınız!

 

Standart Dosya Planı (YENİ!)

Açıklamalar ve Ekler

SDP Ortak Alanlar_Ayrıştırılmış

SDP Ortak Alanlar _Bütün (.doc)

SDP Ortak Alanlar _Bütün (.xls)

 

Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Değerlendirme Formu

 

Belge Yönetimi ve Arşiv Hizmetleri Değerlendirme Formu (Birim)
Açıklamalar

Devlet Arşiv Kodları

Arşiv KoduKurum / Kuruluş Adı
746Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş.
100Adalet Bakanlığı
761Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş.
101Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
751Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
630Ağır Sanayii ve Otomotiv Kurumu (ASOK)
708Aksaray Azmi Millî T.A.Ş.
59Anadolu Ajansı
10Anayasa Mahkemesi
752Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.
731Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii A.Ş.
736Antbirlik Aksu İplik Fab. Ve Yağ Kombinası
241Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
638Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN)
34Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
708Atatürk Orman Çiftliği
35Atom Enerjisi Kurumu
303Bağ-Kur
753Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş.
754Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.
60Basın İlân Kurumu
58Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
31Başbakan Yardımcılığı
30Başbakanlık
230Bayındırlık Bakanlığı
500BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
191Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
128-129Belediyeler (Belde)
125Belediyeler (İl)
127Belediyeler (İlçe)
732Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.
688Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
102Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı
1Cumhurbaşkanlığı
23Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adlî Yargı Mahkemeleri
290Çalışma Bakanlığı
605Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
57Çevre Müsteşarlığı
652Çinko Kurşun Sanayii A.Ş. (ÇİN-KUR)
755Çorum Çimento Sanayii A.Ş.
735Çukobirlik İplik ve Dokuma Fabrikası A.Ş.
12Danıştay
611D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
613Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.
501-612Denizcilik Bankası T.A.Ş.
609Denizcilik Müsteşarlığı
32Devlet Bakanlıkları
25Devlet Güvenlik Mahkemeleri
620Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
55Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
601Devlet Malzeme Ofisi
56Devlet Meteoroloji İşleri
202Devlet Opera ve Balesi
53Devlet Personel Başkanlığı
50Devlet Plânlama Teşkilâtı
312Devlet Su İşleri
201Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
503(Devlet Yatırım Bankası) İhracat Kredi Bankası
175Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
142Dış Ticaret Müsteşarlığı
130Dışişleri Bakanlığı
51Diyanet İşleri Başkanlığı
172Ekonomi Bakanlığı
756Elâzığ Çimento Sanayi T.A.Ş.
311Elektrik İşleri Etüd İdaresi
683Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
301Emekli Sandığı
121Emniyet Genel Müdürlüğü
43Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
310Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
293Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği
705Et ve Balık Kurumu
653Eti Bakır A.Ş.
950Eti Elektrometalurji A.Ş.
951Eti Gümüş A.Ş.
654Eti Krom A.Ş.
650Etibank
504Etibank Bankacılık
757Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.
190Gençlik ve Spor Bakanlığı
150Gümrük ve Tekel Bakanlığı
623Havaalanları Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
141Hazine Müsteşarlığı
281Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
120İçişleri Bakanlığı
24İdari Yargı Mahkemeleri
144İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)
242İller Bankası Genel Müdürlüğü
240İmar ve İskân Bakanlığı
291İş ve İşçi Bulma Kurumu
320İşletmeler Bakanlığı
651Karadeniz Bakır A.Ş.
231Karayolları Genel Müdürlüğü
615Kıyı Emniyeti
271Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
270Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı
161Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.
200Kültür Bakanlığı
762Kütahya Magnezit İşletmeleri A.Ş.
314Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA)
640Makina Kimya Enstitüsü Kurumu (MKE)
140Maliye Bakanlığı
733Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.
508Merkez Bankası
180Milli Eğitim Bakanlığı
33Milli Güvenlik Kurulu
602Milli Piyango İdaresi
62Milli Prodüktivite Merkezi
110Milli Savunma Bakanlığı
111MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
758Niğde Çimento Sanayii A.Ş.
260Orman Bakanlığı
715Orman Ürünleri Sanayii Kurumu
126Özel İdareler
38Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
689Pet-Kim Petro-Kimya A.Ş.
690Pet-Las Lastik Sanayii ve T.A.Ş.
313Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
686Petrol Ofisi A.Ş.
628PTT
505Ray Bank
283Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
45Rekabet Kurumu
44RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu)
280Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
160Sanayi Bakanlığı
636Savunma Donatım İşleri Genel Müdürlüğü
13Sayıştay
42Sermaye Piyasası Kurulu
952Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.
559Sigorta Şirketleri
300Sosyal Güvenlik Bakanlığı
282Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
302Sosyal Sigortalar Kurumu
759Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
730Sümerbank
507Şekerbank
631Takım Tezgâhları Sanayii T.A.Ş.
54Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
250Tarım Bakanlığı
700Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
737Tariş İplik ve Yağ Fabrikası
626TCDD (Devlet Demiryolları)
606Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
221Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü
170Ticaret Bakanlığı
706Tiftik Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlüğü
63Toplu Konut Başkanlığı (TOKİ)
272Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü
707Toprak Mahsulleri Ofisi
251Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
273Toprak-Su Genel Müdürlüğü
760Trakya Çimento Sanayii A.Ş.
745-502Turizm Bankası A.Ş.
210Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
65Türk Akreditasyon Kurumu
621Türk Havayolları A.O. (THY)
632Türk Motor Sanayi ve T.A.Ş. (TÜMOSAN)
171Türk Patent Enstitüsü
61Türk Standartları Enstitüsü
637Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
103Türkiye Adalet Akademisi
36Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
5Türkiye Büyük Millet Meclisi
750Türkiye Çimento Sanayi A.Ş.
655Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
610Türkiye Denizcilik İşletmeciliği
680Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
682Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)
681Türkiye Elektrik Ticaret Taah. A.Ş. Genel Müdürlüğü
635Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.
634Türkiye Elektronik Sanayii T.A.Ş.
510Türkiye Emlak Bankası
614Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.
711Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (Azot Sanayii)
511Türkiye Halk Bankası
513Türkiye İş Bankası
502Türkiye Kalkınma Bankası (DESİYAB)
660Türkiye Kömür İşletmeleri
687Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
685Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
39Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
716Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA)
514Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası
710Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
718Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
714Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
670Türkiye Taş Kömürü Kurumu
512Türkiye Vakıflar Bankası
41Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
734Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.
713Türkiye Zirai Donatım Kurumu
622Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)
220Ulaştırma Bakanlığı
52Vakıflar Genel Müdürlüğü
292Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
11Yargıtay
712Yem Sanayii T.A.Ş.
40YÖK
37Yüksek Denetleme Kurulu
192Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
26Yüksek Seçim Kurulu
509Ziraat Bankası