YAYINLAR

 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belgelerle Türk Polisi, Ankara 2023, s.524+XIV
  Yayın No: 24 Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığının ortak yayınıdır.
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Bellek Yönetimi: Arşivsel Dönüşüm ve Paradigma, Ankara 2023, s.264+XII
  Yayın No: 25
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Cihan-Penâh Osmanlıdan Günümüze İnsani Diplomasi, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 2023, s. 648
  Yayın No: 21
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Terimleri, İstanbul 2023, s. 160
  Yayın No: 22
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belgelerle Reisülküttaplık Yüzyılların Diploması Birikimi, Ankara 2023, s. 400
  Yayın No: 20
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Minyatürlerinde Belgeler, İstanbul, 2022, s. 197
  Yayın No: 18 Bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Millî Saraylar Başkanlığının ortak yayınıdır.
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Ermeni Sevk ve İskanının Yasal Dayanakları 1876-1935, İstanbul, 2022, s.XIV+358
  Yayın No: 15
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belgelerle Türkiye Özbekistan İlişkileri - O'zbekiston Turkiya Aloqaları Hujatlarda , İstanbul, 2022, s. 365
  Yayın No: 17
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı'dan Günümüze Yerel Yönetimler ve Belediyecilik, Ankara 2021, 414 s.
  Yayın No: 14 Bu katalog Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortak yayınıdır.
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Belgelerle Savunma Sanayii, İstanbul 2021, 704 s.
  Yayın No: 16 Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının ortak yayınıdır.
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv ve Arşivcilik: Kuram, Strateji ve Uygulamalar, İstanbul 2021, 270 s.
  Yayın No: 12
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgeleri ile Tarih Öğretimi, İstanbul 2021, 210 s.
  Yayın no: 13
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Ferman ve Beratları = Ottoman Fermans and Berats, (Genişletilmiş 4. Baskı), İstanbul 2021, 486 s.
  Yayın No: 11
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Ferman ve Beratları = Ottoman Fermans and Berats, (Genişletilmiş 4. Baskı), İstanbul 2021, 486 s.
  BÖLÜM II, s. 250-486 Yayın No: 11
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Ferman ve Beratları = Ottoman Fermans and Berats, (Genişletilmiş 4. Baskı), İstanbul 2021, 486 s.
  BÖLÜM I, s. 1-249 Yayın No: 11
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, Ankara 2021, 352 s.
  Yayın No: 10
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, FileMaker datası
  "Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü" olarak yayınlanan kitabın hazırlanması aşamasında oluşturulan 67560 maddelik FileMaker datası, (Bu datayı kullanabilmek için bilgisayarınızda FileMaker programının 12 ve üstü versiyonunun kurulu olması gerekir. 1094 madde ilavesi ile 27 Eylül 2023 tarihinde güncellenmiş datadır.)
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, Excel datası
  "Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü" olarak yayınlanan kitabın hazırlanması aşamasında oluşturulan 66466 maddelik Excel datası
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kaynaklarıyla Osmanlı Coğrafyası Yer Adları Sözlüğü, İstanbul 2020, 904 s., (29 adet harita)
  Yayın No: 8
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Mûcebince Amel Oluna, Hatt-ı Hümayunlar, Sergi Kataloğu, İstanbul 2020, 221 s.
  Yayın no: 6; Cumhurbaşkanlığı Yayınları: 64; Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi: 1
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs, İstanbul 2020, XXVI+494 s. + Nüfus Defterlerine Göre 1831 Tarihinde Kıbrıs Haritası
  Yayın no: 9 Bu kitap Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının ortak yayınıdır.
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 82-1 Numaralı Mühimme Defteri (H.1027-1028/M. 1618-1619) (Özet – Çeviri yazı), İstanbul 2020, 598 s.
  Yayın no: 7
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Türk Okçuluğu, İstanbul 2019, 399 s.
  Yayın no: 5 Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Okçular Vakfı'nın ortak yayınıdır.
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı - Rus Antlaşmaları РУССКО‑ТУРЕЦКИЕ ДОГОВОРЫ 1700-1834, A.DVNS.DVE.d, 83/1 Numaralı Rûsiyye'nin Ahidnâmesi Defteri (Çeviri yazı, Özet, Görüntü), İstanbul 2019, 464 s.
  Yayın no: 4
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kudüs'te Hristiyan Mezhep ve Milletlerin İdaresi (Çeviri yazı, Özet, Görüntü), Administration of Christian Denominations and Communities in Jerusalem , İstanbul 2019, 376 s.
  Yayın no: 2
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşivi Galerisi Kataloğu, İstanbul 2013, s. 198
  Osmanlı Arşivinden seçilen belge ve objelerin Arapça - İngilizce kataloğudur.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşivi Galerisi Kataloğu, İstanbul 2013, s. 198
  Osmanlı Arşivinden seçilen belge ve objelerin Türkçe kataloğudur.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Birinci Dünya Savaşı Belgeleri (Sergi Kataloğu), İstanbul 2017, s. 638
  Sergi Kataloğu
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Çalışmalarında Uyulacak İmla Usul ve Esasları, Ankara 1992, 153 s.
  Yayın No: 6
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Spor, İstanbul 2018, 532 s.
  Yayın no: 1
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Personeli Hizmetiçi Eğitimi Ders Notları, İstanbul, 5 Ekim - 3 Aralık 1992. İstanbul 1993, XXXII+409 s.
  Yayın no: 1 Mevcudu kalmamıştır.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921), Ankara, 1982, XII+206 s. (106 Belge)
  Yayın no: 1
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Devlet Arşiv Sitesi. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1977, 11 s.; 19 plân.
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Yer Adları-1 Rumeli Eyaleti (1514-1550) "Paşa Livası Sağkol Kazaları, Paşa Livası Solkol Kazaları ile Paşa/Sofya, Paşa, Alacahisar, Avlonya, Bosna, Çirmen, Gelibolu, Hersek ve Eflaklar, İlbasan, İskenderiye, İzvornik, Karlıili, Kefe, Köstendil, Mora, Niğbolu, Ohri, Prizrin, Rodos, Semendire, Silistre, Tırhala, Vidin, Vize, Vulçıtrın, Yanya livaları ve Dukakin Vilayeti" ISBN: 978-975-19-6238-6

  ELEKTRONİK YAYINLAR (BASILI OLMAYAN)
  İndir
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (Rehber). Başbakanlık Basımevi, Ankara 1993, X+91 s.: rnk. res.
  Yayın no: 2 Eser, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olmak üzere dört dilde hazırlanmıştır.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans, İstanbul, 1992, 208 s.
  Yayın no: 2
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv ve Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kaynaklar) / haz. İsmet Binark. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1979. - LXXIX, 285 s. - (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 2; Gn. No: 042)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Basında Körfez Savaşı Sonrası Gelişmeler, Bibliyografik Tarama (makale, yorum ve haberler). Ankara, 1990-1991.
  Yayın no: 1/1-16 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Yer Adları-2 Anadolu, Karaman, Rum, Diyarbakır, Arap ve Zülkadriye Eyaletleri (1530-1556) ISBN:978-975-19-6237-9

  ELEKTRONİK YAYINLAR (BASILI OLMAYAN)
  İndir
 • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Bürokrasisi Merkez ve Taşra Yöneticileri 1756-1792, 16 Numaralı Tahvil Defteri (Çeviri yazı, Görüntü), İstanbul 2019, 778 s. + Harita.
  Yayın no: 3
  T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü III. Kurumlararası Arşiv Hizmetleri Semineri Ders Notları, Ankara, 13 - 24 Aralık 1993. Ankara, 1993, XVII+345 s.
  Yayın no: 3 Mevcudu kalmamıştır.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kırım Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri (1687-1908), Ankara, 1992, XLVII+240+197 s.
  Yayın no: 3
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1980. - XXIV, 245 s. - (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 3; Gn. No: 049)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Türkiye - Avrupa Topluluğu Bibliyografyası (1957-1990) = Turkey - European Community Bibliography (1957-1990). Ankara, 1990. XLVII+837 s.
  Yayın no: 2
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Türk Arşivlerinin Kısa Tarihçesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. -Ankara, 1994, IX+126 s. Binark, İsmet. A Short History of the Turkish Archives and the Activities of the General Directorate of the State Archives. Ankara, 1994, IX+133 s.
  Yayın no: 4 Mevcudu kalmamıştır.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri, C. I, (Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, 1578-1914), Ankara, 1992, XXVIII+427 s.
  Yayın no: 4
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Devlet Arşiv Sitesi “Cumhuriyet Arşivi”nin Açılışı, 29 Ekim 1988. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1989. - 16 s.: 24 plânş. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 4)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Basında Dış Türkler, C. I., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1990. Ankara, 1991. XVIII+222 s.
  Yayın no: 3 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Merkez Teşkilâtı (Tarihçe ve Mevzuat) C. I, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1995, XXXII+430 s. / Başbakanlık Merkez Teşkilâtı (Tarihçe ve Mevzuat), C. II, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1995, IX+536 s. / (6 rnk. res.)
  Yayın no: 5
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Ankara, 1992, XXVI+634 s.
  Yayın no: 5
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kurumlararası Arşivcilik ve Dokümantasyon Semineri (2 - 27 Ekim 1989: Ankara). - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1989. - 2 c. (190; 50 s.). - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü; Yayın No: 5)
  c. 1.: Arşiv tebliğleri, c. 2.: Dokümantasyon tebliğleri. Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Basında Dış Türkler, C. II., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1991. Ankara, 1992. XVIII+229 s.
  Yayın no: 4 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Balkan Ülkelerinin Tarihî Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi = Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for historical sources of the Balkan countries, Ankara, 1996. 20 s.
  Yayın no: 6 10-12 Haziran 1996 tarihleri arasında Makedonya Cumhuriyeti’nin Ohrid şehrinde düzenlenen “Balkan Ülkeleri Devlet Arşivleri Genel Müdürleri Yuvarlak Masa Toplantısı”na sunulan tebliğdir. (Paper presented in the “Round Table Meeting of the General Directors of State Archives of the Balkan Countries” held in Ohrid, Republic of Macedonia between 10-12 June 1996.) Mevcudu kalmamıştır.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Kathpalia, Yash Pal. Arşiv Malzemesinin Korunması ve Restorasyonu / çev. Nihal Somer. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1990. - XLVII, 219 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 6)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası = A Bibliography of Turks out of Turkey. C. II., Ankara, 1992. LXV+1379 s.
  Yayın no: 5 C. 1.: Genel / Altay - Sibirya Türkleri / Batı Türkleri, C. 2.: Doğu Avrupa Türkleri / Türkistan Türkleri.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Yemen Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi = Importance of the Prime Ministry Ottoman Archives for Historical Sources of Yemen. Ankara, 1996, 24 s.
  Yayın no: 7 10 Temmuz 1996 tarihinde Yemen’in başkenti San’â’da, San’â Üniversitesi’nde verilen konferansın metnidir.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Bosna-Hersek ile İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919), Ankara, 1992, XXVIII+685 s.
  Yayın no: 7
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir

 • (Yayın numarası verilirken bu numara "7" atlanarak yayın numarası "8" verilerek devam etmiştir. Yani 7 numaralı bir yayınımız mevcut değildir.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • İç ve Dış Basında Karabağ Olayları, C. I. Bibliyografya - (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 30 Nisan 1992. Ankara, 1992. VI+88 s.
  Yayın no: 6/1 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Mısır Tarihinin Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi. Ankara, 1997, 25 s.
  Yayın no: 8 28 Aralık 1996 tarihinde Mısır Millî Arşivi’nde verilen konferansın metnidir.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tasnif Talimatnamesi, Ankara, 1992, XIII+169 s.
  Yayın no: 8
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Benoit, Gérard - Danièle Neirinck. Endüstriyel ve Tropikal Ülkelerin Arşiv Binalarında En Ekonomik Korunma Metod ve Vasıtaları / çev. Nihal Somer. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1990. - IX, 59 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 8)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • İç ve Dış Basında Karabağ Olayları, C. II. Bibliyografya - (makale, yorum ve haberler): 1 Mayıs - 30 Haziran 1992. Ankara, 1992. VII+75 s.
  Yayın no: 6/2 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Hırvatistan’ın Tarihî Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi. Ankara, 1997, 15 s.
  Yayın no: 9 20 Mart 1997 tarihinde Zagreb’de Hırvatistan Devlet Arşivleri’nde verilen konferansın metnidir.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri, C. II, (Karabağ-Şuşa, Nahçıvan, Bakü, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, 1575-1918), Ankara, 1993, XX+483 s.
  Yayın no: 9
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Roper, Michael. Arşiv ve Belge Yönetimi ile İlgili Millî Standartlar Rehberi - RAMP Çalışması / çev. Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - XIV, 87 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 9)
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Türkiye - Avrupa Topluluğu Bibliyografyası, C. II. (1990-1992) = Turkey - European Community bibliography C. II. (1990 - 1992). - Ankara, 1992. XXXIII+150 s.
  Yayın no: 7
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Tunus’un Tarihî Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nin Önemi, Ankara, 1997, 23 s.
  Yayın no: 10 (23 Mayıs 1997 tarihinde Tunus Üniversitesi Sosyal ve İnsanî İlimler Fakültesi’nde verilen konferans metnidir.)
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Jan-Ananiasz Zajaczkowski, Osmanlı-Türk Diplomatikası El Kitabı = Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics, Reychman. Genişleterek İngilizceye çeviren Andrew S. Ehrenkreutz, Türkçeye çeviren Mehmet Fethi Atay, İstanbul, 1993, XXIV+257 s.
  Yayın no: 10
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Cook, Michael. Arşiv Otomasyonuna Giriş - Bir RAMP Çalışması / çev. Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - XVI, 81 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 10)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Bosna - Hersek Bibliyografyası = Bosnia - Herzegovina Bibliography. Ankara, 1993. XLVI+410 s.
  Yayın no: 8 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kastamonu Jurnal Defteri, C. I, (1252-1253 / 1836-1837), Metin ve tıpkıbasım, haz. Abdülkerim Abdulkadiroğlu, Ankara, 1998, XI+419+123 s.
  Yayın no: 11
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Musul-Kerkük ile İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919), Ankara, 1993, XXXVI+734 s.
  Yayın no: 11
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Cumhuriyet Döneminde Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapılmış Çalışmalar ve Cumhuriyet Arşivi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - 46 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 11)
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Basında Dış Türkler, C. III. Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1992. Ankara, 1993. XII+506 s
  Yayın no: 9 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • I. Millî Arşiv Şûrası (Tebliğler-Tartışmalar) <20-21 Nisan 1998, Ankara>, Ajans Varan Matbaacılık, Ankara, 1998, XLV+ 743 s.
  Yayın no: 12
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Özet ve Transkripsiyon, Ankara, 1993, 816 s. / 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Tıpkıbasım, Ankara, 1993, 570 s.
  Yayın no: 12
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Delmas, B. Arşivler / çev. Nihal Somer. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - XIV, 136 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 12)
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Türkiye Dışındaki Türk Vatandaşları Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish citizens out of Turkey. Ankara, 1993. XXXIX+187 s.
  Yayın no: 10
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Özkul, İsa. Türk Arşivleri Bugünü ve Geleceği, Ankara, 2000, 51 s.
  Yayın no: 13
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, C. I, (937/1530), Kütahya, Karahisâr-i Sâhib, Sultanönü, Hamîd ve Ankara Livâları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1993, XIV+108+209 s.
  Yayın no: 13
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Rhoads, B. James. Millî Enformasyon Sistemlerinde Arşiv ve Belge Yönetiminin Rolü - bir RAMP çalışması / çev. Gül Atay. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - IX, 81 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 13)
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı Rehberi. Ankara, 1994. III+6+7 s.
  Yayın no: 11 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Sarınay, Yusuf. Ottoman Archives and Ethio-Ottoman Relations, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2001, 48 s.
  Yayın no: 14
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Ankara, 1994, XXXII+627 s. / Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Ankara, 1995, LXXXIV+627 s. (2. Baskı)
  Yayın no: 14
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Binark, İsmet. Türk Arşivlerinin Kısa Tarihçesi, Önem ve Değeri, Arşiv Hizmetlerinin Geliştirilmesi Konusunda Yapılmış Çalışmalar. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1991. - 17 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı; Yayın No: 14)
  25-26 Eylül 1991 tarihlerinde Belgrad’da toplanan “Balkan Ülkeleri Millî Arşiv Direktörleri Toplantısı”na sunulan tebliğdir. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır. Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Daire Başkanlığı Rehberi. gnşlm. 2. bsk. Ankara, 1996. VII+23+10 s.
  Yayın no: 11 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Guide on the General Directorate of State Archives, Prime Ministry Printing House, Ankara, 2001, V+25 s.
  Yayın no = Publication no: 15
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Ermeni Olayları Tarihi, C. I, Hüseyin Nâzım Paşa, Ankara, 1994, LXI+228+291 s. / Ermeni Olayları Tarihi, C. II, Hüseyin Nâzım Paşa, Ankara, 1994, VIII+235+252 s.
  Yayın no: 15
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Milletlerarası Arşiv Kongresi (12.: 6-11 Eylül 1992: Montreal). XII. Milletlerarası Arşiv Kongresi, 6-11 Eylül 1992, Montreal: Sunulan tebliğler - I. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - VII, 45 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 15)
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Irak Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Iraqi Turks. Ankara, 1994. LXVII, 426 s.
  Yayın no: 12
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-Bulgar İlişkileri: (1913-1938), Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2002, LXXVII+957 s.
  Yayın no: 16 Türkçe ve Bulgarca’dır.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Tanzimat Öncesi Merkez Evrakının Tasnif Kılavuzu ve Belge Örnekleri, İstanbul, 1994, XIV+639 s.
  Yayın no: 16
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Milletlerarası Arşiv Kongresi (12.: 6-11 Eylül 1992: Montreal). XII. Milletlerarası Arşiv Kongresi, 6-11 Eylül 1992, Montreal: Sunulan tebliğler - II. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1992. - 63 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 16)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Basında Dış Türkler, C. IV. Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak - 31 Aralık 1993. Ankara, 1994. XX+482 s.
  Yayın no: 13 Mevcudu kalmamıştır.
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Dünden Bugüne Başbakanlık (1920-2004), Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2004, XII+334 s.
  Yayın no: 17
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Bulgaristan'daki Osmanlı Evrakı, İstanbul, 1994, XXIII+227 s.
  Yayın no: 17
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Schellenberg, T. R. Arşiv İdaresi / çev. Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - VII, 286 s.; 9 şekil. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 17)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşivcilik Bibliyografyası (Türkçe ve Yabancı Dillerde Yayınlanmış Kaynaklar) 1979-1994 = A Bibliography on Archival Studies (Includes Turkish and Foreign Sources) 1979-1994. C. III., Ankara, 1995. CCVII+1529 s.
  Yayın no: 14
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Ayıklama ve İmha Komisyonları Çalışma Rehberi, Ankara, 2006, V+64 s.
  Yayın no: 18 Not: Hizmete Özel.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Siyakat Yazısı, Ankara, 1994, X+285 s.
  Yayın no: 18
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Clements, D. W. G. - D. L. Thomas. Arşiv Belgelerinin Korunması Konusunda Temel Bilgiler - Bir RAMP Çalışması / çev. Neclâ Olsa. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1993. - XIV, 29 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 18)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Çevre Bibliyografyası. Ankara, 1995. LIX+258 s.
  Yayın nu: 15
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Tasnif İşlemleri Rehberi, Ankara, 2006, VI+43 s.
  Yayın no: 19 Not: Hizmete Özel.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans, Ankara, 1994, XXX+177 s.
  Yayın no: 19
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Bosna - Hersek Bibliyografyası = A Bibliography of Bosnia-Herzegovina. C. II., Ankara: 1995. LII+1299 s.
  Yayın No: 16
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Dosyalama ve Standart Dosya Planı, Ankara, 2006, VI+110 s.
  Yayın no: 20 Not: Hizmete Özel.
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri, C. II, (937/1530), Bolu, Kastamonu, Kengırı ve Koca-ili Livâları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1994, XIV+171+200 s.
  Yayın no: 20
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Macar Asıllı Türk Tarihçisi ve Arşivist Lajos Fekete’nin Arşivciliğimizdeki Yeri. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - XV, 221 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 20)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Batı Trakya Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Western Thrace Turks. Ankara, 1996. LXX+ 329 s.
  Yayın no: 17
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Sezen, Tahir. Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla), Ankara, 2006, XI+711 s.
  Yayın no: 21
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566), Özet ve İndeks, Ankara, 1994, L+449 s. / 5 Numaralı Mühimme Defteri (973/1565-1566), Tıpkıbasım, Ankara, 1994, 704 s.
  Yayın no: 21
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Roper, Michael. Koruma ve Konservasyon Servisinin Plânlanması, Teçhizatlandırılması ve Personel İstihdamı - Bir RAMP Çalışması / çev. Neclâ İlemin, Neclâ Büyükkırcalı. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - XVI, 89 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 21)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Aşçı, Arif. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezi’nin Bilgi Merkezleri Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi. Ankara, 1996. 15 s.
  Yayın nu: 18
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kastamonu Jurnal Defteri, C. II, (1254-1255/1838-1839) / haz. İsmail Hakkı Aksoyak, Ankara, 2006, XI+425+69 s.
  Yayın no: 22
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlimi, C. I, Balkanlar'da Yunan Mezâlimi, Ankara, 1995, LIII+685+X s.
  Yayın no: 22
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Rehberi. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - VIII, 13, 7 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 22)
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Basında Dış Türkler, C. V., Bibliyografya (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1994 - 31 Aralık 1995. Ankara, 1996. XXIII+612 s.
  Yayın no: 19
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Tebliğler - Tartışmalar) = International Symposium on Turkish Archives, 17-19 November 2005, Istanbul (Presentations & Discussions) = En-Nedvetü’d-Devliyyetü li’l-Arşîfi’t-Türkî, 17-19 Kasım 2005, İstanbul (Muhâdarât - Münâkaşât), Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2006, XL+632 s.
  Yayın no: 23
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi, C. I, (1906-1918), = Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives, Ankara, 1995, LXIII+642+X s.
  Yayın no: 23
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • İstiklâl Harbi ile İlgili Telgraflar. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - V, 652 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 23)
  Mevcudu kalmamıştır.
  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Ege Sorunu Bibliyografyası = A Bibliography of the Aegean Question. Ankara, 1997. L+190 s.
  Yayın no: 20
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü / haz. H. Sekine Karakaş, Fatih Rukancı, Hakan Anameriç. Ankara, 2009, IX+65 s.
  Yayın no: 24
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi, C. II, (1919), = Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives, Ankara, 1995, XII+452 s.
  Yayın no: 24
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Lynn, M. Stuart. Muhafaza ve Erişim Teknolojisi: Bilgi Ortamının Değiştirilmesinde Dijital ve Dijital Olmayan İşlemler Arasındaki Münasebetler Konusunda Açıklamalı Teknik Terimler Sözlüğü / çev. Neclâ İlemin, Neclâ Büyükkırcalı. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994. - XX, 95 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 24)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kıbrıs Türkleri Bibliyografyası = A Bibliography of Turkish Cypriots. C. II. Ankara, 2000, LIII+1191 s.
  Yayın no: 21
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Dünden Bugüne Başbakanlık (1920-2014), Ankara, 2014, 208 s.
  Yayın no: 25
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Armenians in Ottoman Documents (1915-1920), Ankara, 1995, XLIV+641 s.
  Yayın no: 25
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşivcilikle İlgili Makaleler / çev. Neclâ Büyükkırcalı, Neclâ İlemin. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1995. - XI, 49 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 25)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Basında Dış Türkler, C. VI. Bibliyografya, (makale, yorum ve haberler): 1 Ocak 1996 - 30 Haziran 2000. Ankara, 2001. XXII+510 s.
  Yayın no: 22
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Yer Adları, Ankara, 2017, 1140 s.
  Yayın no: 26
  T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi, Ankara, 1995, XXVII+320 s.
  Yayın no: 26
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında ayıklama ve imha komisyonlarına ait çalışma rehberi ve Devlet Arşivi’ne arşiv malzemesinin devir işlemleri. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1996. - XIX, 291 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 26)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Bibliyografyası = A Bibliography of Relations Between Turkey - European Union. Ankara, 2001. XXXV+808 s.
  Yayın no: 23
  DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 166 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (937/1530) Hüdâvendigâr, Biga, Karesi, Saruhân, Aydın, Menteşe, Teke, Alâiye Livâları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1995, XVI+522 s.
  Yayın no: 27
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Rehberi. - gnşlm. 2. bsk. - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1996. - XVIII, 451 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 27)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 6 Numaralı Mühimme Defteri, C. I, (972/1564-1565), Özet-Transkripsiyon ve İndeks, Ankara, 1995, XXI+449 s. / 6 Numaralı Mühimme Defteri, C. II, (972/1564-1565), Özet-Transkripsiyon ve İndeks, Ankara, 1995, V+490 s. / 6 Numaralı Mühimme Defteri, (972/1564-1565), Tıpkıbasım, Ankara, 1995, 673 s.
  Yayın no: 28
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Azerbaycan Belgelerinde Ermeni Sorunu (1918-1920). - Ankara: Başbakanlık Basımevi, 2001. -XXXI, 682 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 28)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Makedonya'daki Osmanlı Evrakı, Ankara, 1996, XVI+229 s.
  Yayın no: 29
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kandur, Hamza. Elektronik Belge Yönetimi: Sistem Kriterleri Referans Modeli. - gözd. geç. 2. bsm. - Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006. -118 s. - (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı; Yayın No: 29)

  CUMHURİYET ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlimi, C. II, Anadolu'da Yunan Mezâlimi, Ankara, 1996, XIV+674 s.
  Yayın no: 30
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezâlimi, C. III, Gayr-i Müslimlere Yapılan Yunan Mezâlimi, Ankara, 1996, XXXVIII+630 s.
  Yayın no: 31
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri, C. I, (937/1530), Konya, Bey-şehri, Ak-şehir, Larende, Ak-saray, Niğde, Kayseriyye ve İç-il Livâları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1996, XVIII+152+169 s.
  Yayın no: 32
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 12 Numaralı Mühimme Defteri, C. I, (978-979/1570-1572), Özet-Transkripsiyon ve İndeks, Ankara, 1996, XXIX+434 s. / 12 Numaralı Mühimme Defteri, C. II, (978-979/1570-1572), Özet-Transkripsiyon ve İndeks, Ankara, 1996, V+433 s. / 12 Numaralı Mühimme Defteri, (978-979/1570-1572), Tıpkıbasım, Ankara, 1996, 646 s.
  Yayın no: 33
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi, C. III, (1919-1920) = Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives, Ankara, 1997, XXXI+475 s.
  Yayın no: 34
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni Mezâlimi, C. IV, (1920-1922) = Armenian Violence and Massacre in the Caucasus and Anatolia Based on Archives, Ankara, 1998, X+349 s.
  Yayın no: 35
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri C. II, (937/1530), Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksar, Karahisar-ı Şarkî, Canik, Trabzon, Kemah, Bayburd, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende Livâları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1997, XX+246+319 s.
  Yayın no: 36
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 7 Numaralı Mühimme Defteri, C. I, (975-976/1567-1569), Özet-Transkripsiyon, Ankara, 1998-1999, LIV+570 s. / 7 Numaralı Mühimme Defteri, C. II, (975-976/1567-1569), Özet-Transkripsiyon, Ankara, 1999, VIII+388 s. / 7 Numaralı Mühimme Defteri, C. III, (975-976/1567-1569), Özet-Transkripsiyon, Ankara, 1999, VIII+412 s. / 7 Numaralı Mühimme Defteri, C. IV, (975-976/1567-1569), İndeks, Ankara, 2000, 339 s. / 7 Numaralı Mühimme Defteri, C. I, (975-976/1567-1569), Tıpkıbasım, Ankara, 1997, 516 s. / 7 Numaralı Mühimme Defteri, C. II, (975-976/1567-1569), Tıpkıbasım, Ankara, 1997, 500 s.
  Yayın no: 37
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik, Abdülkadir Sezgin, İstanbul, 1998, 70 s.
  Yayın no: 38
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü'l-kadriyye Defteri, C. I, (937/1530), Âmid, Mardin, Sincar, Musul, Arapkir, Ergani, Çirmük, Siverek, Kiğı, Çemişkezek, Harput, Ruha, Ana-Hit ve Deyr-Rahbe Livâları ile Hısn-ı Keyf ve Siird Kazaları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1998, XIV+142+285 s.
  Yayın no: 39
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-i Bekr ve Arab ve Zü'l-kadriyye Defteri, C. II, (937/1530), Şam, Gazze, Salt-‘Aclûn, Haleb, Hama-Humus, Trablus, ‘Ayntâb, Birecik, Adana, ‘Üzeyr, Tarsus, Sis, Mar‘aş ve Boz-ok Livâları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 1999, XII+187+198 s.
  Yayın no: 40
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz, C. I, (Osmanlı Dönemi), Ankara, 2000, XXVI+571 s. Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz, C. II, (Osmanlı Dönemi), Ankara, 2000, 478 s. (II. Cilt belge fotokopilerinden oluşmaktadır.)
  Yayın no: 41
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (2. Baskı), İstanbul, 2000, LII+558 s.
  Yayın no: 42
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), Ankara, 2000, XL+428 s.+1 harita.
  Yayın no: 43
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşivi'nde Bulunan Muâhedenâmelerden Örnekler = Samples From The Treaties In The Ottoman Archives, Ankara, 2000, XXIII+259 s.
  Yayın no: 44
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 373 Numaralı ‘Ayntab Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, (950/1543), Dizin, Transkripsiyon ve Tıpkıbasım, Ankara, 2000, XII+92+158 s.
  Yayın no: 45
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 294 Numaralı Hınıs Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri (963/1556) Dizin, Transkripsiyon ve Tıpkıbasım, Ankara, 2000, X+88+102 s.
  Yayın no: 46
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 82 Numaralı Mühimme Defteri, Özet-Transkripsiyon-İndeks, Ankara, 2000, XXX+314+176 s.
  Yayın no: 47
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Ermeni Komiteleri (1891-1895), Ankara, 2001, XIV+120 s.
  Yayın no: 48
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, C. I, (1914-1919) = Documents On Massacre Perpetrated By Armenians, Ankara, 2001, XXII+740 s.
  Yayın no: 49
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, C. II, (1919-1921) = Documents On Massacre Perpetrated By Armenians, Ankara, 2001, X+588 s.
  Yayın no: 50
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Aspirations et Agissements Révolutionnaires des Comites Arméniens Avant et Après la Proclamation de la Constitution Ottomane, Ankara 2001, VIII, 416+146 s.
  Yayın no: 51
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kaynakçalı Ermeni Meselesi Kronolojisi, (1878-1923), haz. Dr. Recep Karacakaya, İstanbul, 2001, XVI+262 s.
  Yayın no: 52
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Ermeni Meselesinin Siyasî Tarihçesi (1877-1914), (Münir Süreyya Bey'in Raporu), Ankara, 2001, XVII+1079 s.
  Yayın no: 53
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 83 Numaralı Mühimme Defteri, Özet-Transkripsiyon-İndeks, Ankara, 2001, XLV+116+82 s.
  Yayın no: 54
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, C. I, (937/1530), Paşa (Sofya) ve Vize Livâları ile Sağkol Kazâları (Edirne, Dimetoka, Ferecik, Keşan, Kızıl-ağaç, Zağra-i Eski-hisâr, İpsala, Filibe, Tatar-bâzârı, Samakov, Üsküb, Kalkan-delen, Kırçova, Manastır, Pirlepe ve Köprülü), Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 2001, X+176+160 s.
  Yayın no: 55
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 85 Numaralı Mühimme Defteri, Tıpkı Basım, Ankara, 2001, 295 s.
  Yayın no: 56
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • A Chronology of the Armenian Problem With a Bibliography (1878-1923), haz. Recep Karacakaya, Ankara 2002, XV+259 s.
  Yayın no: 57
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerine Göre Ermeni-Fransız İlişkileri, C. I, (1879-1918), Ankara, 2002, XVIII+680 s.
  Yayın no: 58
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, C. II, (937/1530), Çirmen, Müsellemân-ı Çingâne, Müsellemân-ı Kızılca, Silistre, Kefe, Niğbolu ve Vidin Livâları, Çirmen ve Vize Müsellemleri, Yörük ve Tatar Cemâatleri ile Voynugân-ı Istabl-ı Âmire ve Kıbtiyân-ı Vilâyet-i Rûm-ili, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 2002, X+163+306 s.
  Yayın no: 59
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 85 Numaralı Mühimme Defteri, Özet-Transkripsiyon-İndeks, Ankara, 2002, XXIX+547 s.
  Yayın no: 60
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerine Göre Ermeni-Fransız İlişkileri, C. II, (1918-1919), Ankara, 2002, XV+538 s.
  Yayın no: 61
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk (1916-1922), Ankara, 2003, XVIII+670 s.
  Yayın no: 62
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Fermanları = Ottoman Fermans (Genişletilmiş 3. Baskı), Ankara, 2003, XVI+408 s.
  Yayın no: 63
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 111 Numaralı Kerkük Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri (Kanûnî Devri), Ankara, 2003, X+128+42 s.
  Yayın no: 64
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, C. ,I (937/1530), Paşa Livâsı Solkol Kazaları (Gümülcine, Yenice-i Karasu, Drama, Zihne, Nevrekop, Timurhisarı, Siroz, Selanik, Sidrekapsi, Avrathisarı, Yenice-i Vardar, Karaverye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte, Görice, Florina) ve Köstendil Livâsı, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 2003, X+159+153 s.
  Yayın no: 65
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerine Göre Ermeni-Fransız İlişkileri, C. III, (1920-1922), Ankara, 2004, XVI+592 s.
  Yayın no: 66
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, C. I, (1845-1890), Ankara 2004, XX+618 s.
  Yayın no: 67
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, C. II, (1891-1893), Ankara, 2004, XX+552 s.
  Yayın no: 68
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri, C. II, (937/1530), Vılçıtrın, Prizrin, Alaca-hisâr ve Hersek Livâları, Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 2004, VIII+148+257 s.
  Yayın no: 69
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Belgelerle Osmanlı-Türkistan İlişkileri (XVI-XX. Yüzyıllar), Ankara, 2004, XX+284 s.
  Yayın no: 70
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, C. I, Ankara, 2005, XXXVIII+696 s.
  Yayın no: 71
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Kazan, Ankara, 2005, XXIII+546 s.
  Yayın no: 72
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, C. II, Ankara, 2005, XXXII+672 s.
  Yayın no: 73
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Yönetiminde Makedonya, İstanbul, 2005, 366 s.
  Yayın no: 74
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, C. III, (1894-1895), Ankara, 2006, XX+547 s.
  Yayın no: 75
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-İngiliz İlişkileri, C. IV, (1896-1922), Ankara, 2006, XVII+460 s.
  Yayın no: 76
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak, Ankara, 2006, XVI+367 s.
  Yayın no: 77
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, C. I, (1841-1898), Ankara, 2006, XV+435 s.
  Yayın no: 78
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, C. II, (1899-1906), Ankara, 2006, XII+425 s.
  Yayın no: 79
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Rus İlişkileri, C. III, (1907-1921), Ankara, 2006, XI+434 s.
  Yayın no: 80
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livâları İcmâl Tahrîr Defterleri, C. I, (926-939/1520-1533), Dizin, Ankara, 2006, VIII+228 s.
  Yayın no: 81
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livâları İcmâl Tahrîr Defterleri, C. II, (926-939/1520-1533), Tıpkıbasım, Ankara, 2006, 116+198+110+90 s.
  Yayın no: 82
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Döneminde Irak (Plan, Fotoğraf ve Belgelerle) = Iraq During The Ottoman Period (Plans, Photographs and Documents), İstanbul, 2006, XIX+227 s.
  Yayın no: 83
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı (1853-1856), Ankara, 2006, XXIX+549 s.
  Yayın no: 84
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri, C. I, (1839-1895), Ankara, 2007, XV+578 s.
  Yayın no: 85
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Amerikan İlişkileri, C. II, (1896-1919), Ankara, 2007, XIII+583 s.
  Yayın no: 86
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kosova Vilayeti = Vilajeti i Kosovës në Dukumentet Arkivore Osmane, İstanbul, 2007, 424 s.
  Yayın no: 87
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Millî Mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, 2007, XXX+671 s.
  Yayın no: 88
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 367 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri ile 114, 390 ve 101 Numaralı İcmal Defterleri, C. I, (920-937/1514-1530) Karlı-ili, Agrıboz, Mora, Rodos ve Tırhala Livâları, Dizin, Ankara, 2007, X+236 s.
  Yayın no: 89
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 367 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri ile 114, 390 ve 101 Numaralı İcmal Defterleri, C. II, (920-937/1514-1530) Karlı-ili, Agrıboz, Mora, Rodos ve Tırhala Livâları, Tıpkıbasım, Ankara, 2007, 130+124+153+176 s.
  Yayın no: 90
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı (1878-1920), Ankara, 2007, XXXII+1225 s.
  Yayın no: 91
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Yemen, İstanbul, 2008, 408 s.
  Yayın no: 92
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 367 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livâsı Tahrîr Defterleri, C. III, (926-1520/937-1530) Yanya, İskenderiye, Ohri, İlbasan ve Avlonya Livâları ile Dukakin Vilayeti, Dizin, Ankara, 2008, VIII+158 s.
  Yayın no: 93
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 367 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livâsı Tahrîr Defterleri, C. IV, (926-1520/937-1530) Yanya, İskenderiye, Ohri, İlbasan ve Avlonya Livâları ile Dukakin Vilayeti, Tıpkıbasım, Ankara, 2008, 98+164+20 s.
  Yayın no: 94
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları, C. I, (1878-1895), Ankara, 2008, XIII+457 s.
  Yayın no: 95
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları, C. II, (1895-1896), Ankara, 2008, IX+502 s.
  Yayın no: 96
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk = Shqiperia ne Dokumentet Arkivale Otomane, İstanbul, 2008, 416 s.
  Yayın no: 97
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları, C. III, (1896-1909), Ankara, 2009, XI+521 s.
  Yayın no: 98
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Ermeni İsyanları, C. IV, (1909-1916), Ankara, 2009, XI+505 s.
  Yayın no: 99
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Karabağ, İstanbul, 2009, 682 s.
  Yayın no: 100
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Bosna-Hersek, İstanbul, 2009, 524 s.
  Yayın no: 101
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Filistin, İstanbul, 2009, 576 s.
  Yayın no: 102
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 174 Numaralı Hersek Livâsı İcmâl Eflakân ve Voynugân Tahrîr Defteri (939/1533), Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 2009, VIII+78+162 s.
  Yayın no: 103
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • MAD 506 Numaralı Semendire Livâsı İcmâl Tahrîr Defteri (937/1530), Dizin ve Tıpkıbasım, Ankara, 2009, VIII+78+26 s.
  Yayın no: 104
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 75 Numaralı Gelibolu Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, C. I, (925/1519), Dizin ve Transkripsiyon, Ankara, 2009, VIII+218 s.
  Yayın no: 105
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 75 Numaralı Gelibolu Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, C. II, (925/1519), Tıpkıbasım, Ankara, 2009, 325 s.
  Yayın no: 106
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Batı Trakya, İstanbul, 2009, 496 s.
  Yayın no: 107
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul, 2010, XLII+597 s.
  Yayın no: 108
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 397 Numaralı Haleb Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, C. I, (943/1536), Dizin ve Transkripsiyon, Ankara, 2010, VIII+520 s.
  Yayın no: 109
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 397 Numaralı Haleb Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, C. II, (943/1536), Tıpkıbasım, Ankara, 2010, 420 s.
  Yayın no: 110
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerinde Osmanlı İran İlişkileri, Ankara, 2010, 665 s.
  Yayın no: 111
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, C. I, Ankara, 2010, XVIII+568 s.
  Yayın no: 112
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde 1909 Adana Olayları, C. II, Ankara, 2010, X+523 s.
  Yayın no: 113
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Hırvatistan, Ankara, 2010, 432 s.
  Yayın no: 114
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Cezayir, Ankara, 2010, XXII+416 s.
  Yayın no: 115
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Surre Alayları, Ankara, 2010, XVI+541 s.
  Yayın no: 116
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Nahçıvan, İstanbul, 2011, 568 s.
  Yayın no: 117
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 401 Numaralı Şam Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, C. I, (942/1535), Dizin ve Transkripsiyon, Ankara, 2011, VIII+426 s.
  Yayın no: 118
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 401 Numaralı Şam Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri, C. II, (942/1535), Tıpkıbasım, Ankara, 2011, 363 s.
  Yayın no: 119
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Mısır, İstanbul, 2012, 518 s.
  Yayın no: 120
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, C. I, İstanbul, 2012, 584 s.
  Yayın no: 121
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, C. II, İstanbul, 2012, 446 s.
  Yayın no: 122
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Kırım Hanlarına Name-i Hümayun (2 Numaralı Name Defteri), İstanbul, 2013, 288 s.
  Yayın no: 123
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı İdaresinde Sudan, İstanbul, 2013, 406 s.
  Yayın no: 124
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Trablusgarb, İstanbul, 2013, 597 s.
  Yayın no: 125
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Kırım Hanlığı, İstanbul, 2013, 359 s.
  Yayın no: 126
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları = Balkan Wars in Ottoman Documents, C. I, İstanbul, 2013, 632 s.
  Yayın no: 127
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Balkan Savaşları = Balkan Wars in Ottoman Documents, C. II, İstanbul, 2013, 728 s.
  Yayın no: 128
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Suriye, İstanbul, 2013, 484 s.
  Yayın no: 129
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi, C. I, İstanbul, 2013, 343 s.
  Yayın no: 130
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Belgelerinde Birinci Dünya Harbi, C. II, İstanbul, 2013, 303 s.
  Yayın no: 131
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı'dan Günümüze İnsanî Diplomasi, Cihan-penâh, İstanbul, 2016, 252 s.
  Yayın no: 132
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Yoldaki Elçi, Osmanlı'dan Günümüze Türk-Leh İlişkileri, İstanbul, 2014, XVIII+462 s.
  Yayın no: 133
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, İstanbul, 2014, 360 s.
  Yayın no: 134
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Tanzimat Sonrası Arazi ve Tapu (35 Numaralı Kanun-ı Kalemiye Defteri, 40 Numaralı Kanunnâme-i Arazi Defteri), Transkripsiyon ve Tıpkıbasım, İstanbul, 2014, 362 s.
  Yayın no: 135
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • I. Mahmud-Nadir Şah Mektuplaşmaları, (3 Numaralı Nâme-i Hümâyûn Defteri), Transkripsiyon ve Tıpkıbasım, İstanbul, 2014, 368 s.
  Yayın no: 136
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Kadın, İstanbul, 2015, 464 s., 1 ad. CD
  Yayın no: 137
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, İstanbul, 2015, 484 s.
  Yayın no: 138
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Osmanlı Arşivi'nde Şeyhülislam Fetvaları, İstanbul, 2015, 256 s.
  Yayın no: 139
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • 91 Numaralı Mühimme Defteri (H. 1056/M. 1646-1647), Özet, Çeviri Yazı ve Tıpkıbasım, İstanbul, 2015, 518 s.
  Yayın no: 140
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Birinci Dünya Savaşı Belgeleri (Sempozyum Bildirileri), İstanbul, 2017, 310 s.
  Yayın no: 141
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Tehcire Giden Yol = The Road to Resettlement in Achival Documents, İstanbul, 2016, 704 s.
  Yayın no: 142
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Kûtü'l-Amâre Zaferi, İstanbul, 2016, 398 s.
  Yayın no: 143
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Kaleleri, İstanbul, 2016, 268 s.
  Yayın no: 144
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Hatt-ı Rikkat (Padişah Hanımları ve Kızlarının El Yazıları), İstanbul, 2016, 202 s.
  Yayın no: 145
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'dan Günümüze Türk-Macar İlişkileri = Török-Magyar Kapcsolatok az Oszman Birodalomtol Napjainkig a Leveltari Dokumentumok Tükreben, İstanbul, 2016, XXII+534 s.
  Yayın no: 146
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul, 2017, 358 s.
  Yayın no: 147
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir
 • Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı'da İstihbarat, İstanbul, 2017, 448 s.
  Yayın no: 148
  OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI YAYINLARI
  İndir