ÖZEL İDARE KAYITLARI TALEP FORMU

Açıklamalar

 1. Özel İdare Kayıtlarına müracaat etmek için form kullanabilir veya formdaki bilgileri kapsayan bir yazı ile müracaat edebilirsiniz. Özel İdare Kayıtları için başvurduğunuzda, Başkanlığımıza devredilen Özel İdare Defterleri içerisinde tarama yapılacak, varsa sizlere, bina, arazi/arsa vb. yerlere ait tahrir kayıtları gönderilecektir.
 2. Taşınmaza Ait Bilgiler ve Ekler başlığı altında istenen bilgi ve belgeler için zorunlu alan olarak belirtilen yerleri mutlaka doldurunuz/yazınız.
 3. Elinizde tapu varsa, talep ettiğiniz taşınmazın bulunduğu mevki bilgilerini, ada, parsel, pafta, bina kapı numaralarını formdaki alanlara yazınız. Tapudaki bilgileri formdaki alanlara yazarsanız tapuyu ek olarak göndermeniz gerekmeyecektir. Aksi takdirde tapuyu ek olarak gönderiniz.
 4. Taşınmaza ait ilçe Tapu Müdürlüklerinden temin edilebilecek Vergi Kıymet ve Vukuat Varakası, Tapulama Tutanağı veya Kadastro Beyannamelerinde bulunan bilgilerle kayıtlara daha sağlıklı ve hızlı erişilebileceğinden, bu belgeleri de gönderiniz.
 5. Kendinize ait kayıt talebinde bulunuyorsanız Kimlik Kartınızın örneğini ekleyiniz.
 6. Kayıt talebinde bulunduğunuz taşınmazın mirasçısı iseniz vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinizi ve Veraset belgesini ekleyiniz.
 7. Kayıt talebinde bulunan şahsın vekili iseniz Vekâletnameyi ve adına kayıt talep ettiğiniz şahsa ait vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini ekleyiniz.
 8. Kayıt talebinde bulunan mirasçının vekili iseniz Vekâletnameyi, adına kayıt talep ettiğiniz şahsa ait Veraset belgesi ile şahsın vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini ekleyiniz.
 9. Form veya yazı ile müracaatınızda zorunlu alan olarak belirtilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, araştırmaya esas olacak bilgiler eksik olacağından talebiniz karşılanamayacak, eksik bilgi ve belgeleri tamamlamanız istenecektir.
 10. Hesap veya Tahrir numarası biliniyorsa mutlaka yazılmalıdır. Bazı defter çeşitlerinde ada, parsel, pafta bilgileri bulunmadığından sadece ada, parsel, pafta numaralarını yazarak müracaatta bulunursanız kayıt tarama işlemi yapılamayacaktır.
 11. “……..’a ait nerede kayıt varsa tarafıma gönderilmesi” şeklindeki bir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 12. İl Özel İdarelerine ait kayıtların tamamı Başkanlığımıza devredilmediğinden kayıt talepleri ancak Başkanlığımızda bulunan Özel İdare fonlarından tarama yapılarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her kayıt talebinin olumlu sonuçlanması beklenmemelidir.
 13. Herhangi bir hak kaybına uğramamak, zaman ve emek israfını önlemek için müracaat formunu veya talep yazınızı açıklamaları okuduktan sonra doldurunuz veya yazınız.