Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri, Hukuk Birim Amirliği tarafından yerine getirilmektedir.

Arabuluculuk Komisyon İrtibat Bilgileri

Adres:  Devlet Arşivleri Başkanlığı
             Hukuk Birim Amirliği
             Arabuluculuk Komisyonu
             Gayret Mah. 95. Cad.
             No:3 Posta Kodu: 06170 Yenimahalle-ANKARA
             Tel : (312) 307 92 21
             E-Posta: arabuluculuk@devletarsivleri.gov.tr