MUHACİR KAYITLARI TALEP FORMU

Açıklamalar

1.        Muhacir Kayıtlarını talep etmek için form kullanabilir veya formdaki bilgileri kapsayan bir yazı ile müracaat edebilirsiniz. Muhacir kayıtları için başvurduğunuzda, Başkanlığımıza devredilen fonlar içerisinde tarama yapılacak, varsa sizlere, muhacir olarak gelenlere ait Tabiiyet Beyannamesi, Muhacir Kâğıdı ve oluşmuşsa muhacir dosyasındaki belgeler verilecek olup iskânen verilen yerlere ait belgeler gönderilmeyecektir. İskân kayıtları için ayrıca müracaat etmeniz gerekmektedir.

2.        Muhacir Olarak Gelenlere Ait Bilgiler ve Muhacirin Türkiye’de Yerleştirildiği Yer Bilgileri başlığı altında istenen bilgiler için ilgili alanları mutlaka doldurunuz/yazınız.

3.        Kayıt taraması yapılacak muhacir ile soy bağınızın kurulabilmesi için T.C. Kimlik numaranızı mutlaka yazınız.

4.        Varsa Muhacir Kâğıdı, Tabiiyet Beyannamesi suretini ekleyiniz. Biliniyorsa Muhacir Numarası veya Dosya Numarasını belirtiniz.

5.        Adına kayıt talep edilen şahıs ve aile efradının vatandaşlığa kabulüne dair Bakanlar Kurulu Kararının tarih ve sayısını biliyorsanız yazınız.

6.    Kayıt taraması  yapılacak şahsın vekili iseniz Vekaletnameyi  mutlaka ekleyiniz . Vekaleten başvurulması durumunda i ibraz edilen

      vekaletname   asıl veya onaylanmış olmalı ; avukatın düzenlediği yetki belgesi ise asıl olmalıdır . Stajyer avukat, vekaletnamede adı geçen avukatın yazılı

       muvafakati ile vekaletname verenin belgesini alabilir.

7.        Muhacir olarak gelen aile reisinin adı ve baba adı, geldiği yer ve beraberinde gelenler ile yerleştirildikleri yerleri belirtiniz.

8.        Başkanlığımızda talebinizle ilgili herhangi bir kayıt varsa çıkartılmakta olup belge üretilmemektedir.

9.        İsim Denklik Belgesi için size gönderilen belgelerle İçişleri Bakanlığı Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

10.   Form veya yazı ile müracaatınızda araştırmaya esas olacak bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda talebiniz karşılanamayacak, eksik bilgileri tamamlamanız istenecektir.

11.   Muhacir olarak gelen aile reisinin adı ve baba adı, geldiği yer ve beraberinde gelenler ile yerleştirildikleri yerler, diğerlerinden ayırt edici unsurlar olduğu için mutlaka yazılmalıdır. Beraberinde gelenleri yazmadan sadece muhacirin adını, geldiği yeri ve yerleştirildiği yeri yazarak müracaatta bulunursanız kayıt tarama işlemi yapılamayacaktır.

12.   Muhacir kayıtlarının tamamı Başkanlığımıza devredilmediğinden kayıt talepleri ancak Başkanlığımızda bulunan iskân fonlarından tarama yapılarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her kayıt talebinin olumlu sonuçlanması beklenmemelidir.

13.   Herhangi bir hak kaybına uğramamak, zaman ve emek israfını önlemek için müracaat formunu veya talep yazınızı açıklamaları okuduktan sonra doldurunuz veya yazınız.