DUYURULAR

SÜREKLİ İŞÇİLERİN GÖREVE BAŞLAMASI

Başkanlığımıza bağlı Ankara ve İstanbul birimlerinde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 24-25 Temmuz 2020 tarihlerinde İstanbul’da, 27-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılan mülakat sınavında başarılı olan ve atamaya hak kazanan ekli listede isimleri belirtilen adaylar 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 09:00 itibariyle başvurdukları illerde görevlerine başlayacaklardır.

SÜREKLİ İŞÇİ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARLA İLGİLİ DUYURU

Başkanlığımız Ankara ve İstanbul hizmet birimlerine, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalıştırılmak üzere alınacak sürekli işçilerin belirlenmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde 24-25.07.2020 tarihlerinde İstanbul’da, 27-29.07.2020 tarihlerinde ise Ankara’da sözlü sınav gerçekleştirilmiştir.

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Başkanlığımız Ankara ve İstanbul hizmet birimlerine, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere alınacağı ilanen bildirilen ve İŞKUR tarafından Başkanlığımıza gönderilen kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerin belirlenmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kura çekimi noter huzurunda 3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan kura çekimi sonucu sözlü sınava katılmak üzere belirlenen asil ve yedek listede yer alan adaylardan ilan edilen süre içerisinde gerekli belgeleri teslim etmeleri istenmiştir.