DUYURULAR

SÜREKLİ İŞÇİLERİN GÖREVE BAŞLAMASI

Başkanlığımıza bağlı Ankara ve İstanbul birimlerinde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 24-25 Temmuz 2020 tarihlerinde İstanbul’da, 27-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılan mülakat sınavında başarılı olan ve atamaya hak kazanan ekli listede isimleri belirtilen adaylar 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 09:00 itibariyle başvurdukları illerde görevlerine başlayacaklardır.