İSKÂN KAYDI TALEP FORMU

Açıklamalar

Açıklamalar

1.      İskân Kayıtlarını talep etmek için form kullanabilir veya formdaki bilgileri kapsayan bir yazı ile müracaat edebilirsiniz. İskân kayıtları için başvurduğunuzda, Başkanlığımıza devredilen fonlar içerisinde tarama yapılacak, varsa sizlere, muhacir olarak gelen ve hane kabul edilenlere verilen taşınmazlara ait belgeler gönderilecektir.

2.      Muhacir Olarak Gelenlere Ait Bilgiler ve İskân Olunan Yer Bilgileri başlığı altında istenen bilgiler için ilgili alanları mutlaka doldurunuz/yazınız.

3.      Taşınmaza ait İlk Tapu Tesis Kaydı ile kayıtlara daha sağlıklı ve hızlı erişilebileceğinden varsa bu belgeyi ve Tapu örneğini de ekleyiniz.

4.      Kayıt taraması yapılacak muhacir ile soy bağınızın kurulabilmesi için T.C. Kimlik numaranızı mutlaka yazınız.

5.      Kayıt taraması yapılacak şahsın vekili iseniz Vekâletnameyi mutlaka ekleyiniz.

6.      Form veya yazı ile müracaatınızda araştırmaya esas olacak bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda talebiniz karşılanamayacak, eksik bilgileri tamamlamanız istenecektir.

7.      Muhacir/İskân kayıtları, muhacir olarak gelen aile reisinin adına göre tutulmuştur. Muhacir olarak gelen aile reisinin adı ve baba adı, geldiği yer ve beraberinde gelenler ile yerleştirildikleri yerler, diğerlerinden ayırt edici unsurlar olduğu için mutlaka yazılmalıdır. Beraberinde gelenleri yazmadan sadece muhacirin adını, geldiği yeri ve yerleştirildiği yeri yazarak müracaatta bulunursanız kayıt tarama işlemi yapılamayacaktır.

8.      “……..’a ait nerede kayıt varsa tarafıma gönderilmesi” şeklindeki bir başvuru, değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.      İskân kayıtlarının tamamı Başkanlığımıza devredilmediğinden kayıt talepleri ancak Başkanlığımızda bulunan iskân fonlarından tarama yapılarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her kayıt talebinin olumlu sonuçlanması beklenmemelidir.

10. Herhangi bir hak kaybına uğramamak, zaman ve emek israfını önlemek için müracaat formunu veya talep yazınızı açıklamaları okuduktan sonra doldurunuz veya yazınız.