İSKÂN KAYDI TALEP FORMU

Açıklamalar

 1. İskân Kayıtlarını talep etmek için form kullanabilir veya formdaki bilgileri kapsayan bir yazı ile müracaat edebilirsiniz. İskân kayıtları için başvurduğunuzda, Başkanlığımıza devredilen fonlar içerisinde tarama yapılacak, varsa sizlere, muhacir olarak gelen ve hane kabul edilenlere verilen taşınmazlara ait belgeler gönderilecektir.
 2. Muhacir Olarak Gelene Ait Bilgiler ve İskân Olunan Yer Bilgileri başlığı altında istenen bilgiler için ilgili alanları mutlaka doldurunuz/yazınız.
 3. Taşınmaza ait İlk Tapu Tesis Kaydı ile kayıtlara daha sağlıklı ve hızlı erişilebileceğinden, varsa bu belgeyi de ekleyiniz.
 4. Kendinize ait kayıt talebinde bulunuyorsanız Kimlik Kartınızın örneğini ekleyiniz.
 5. Kayıt talebinde bulunduğunuz taşınmazın mirasçısı iseniz vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinizi ve Veraset belgesini ekleyiniz.
 6. Kayıt talebinde bulunan şahsın vekili iseniz Vekâletnameyi ve adına kayıt talep ettiğiniz şahsa ait vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini ekleyiniz.
 7. Kayıt talebinde bulunan mirasçının vekili iseniz Vekâletnameyi, adına kayıt talep ettiğiniz şahsa ait Veraset belgesi ile şahsın vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini ekleyiniz.
 8. Form veya yazı ile müracaatınızda araştırmaya esas olacak bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda talebiniz karşılanamayacak, eksik bilgileri tamamlamanız istenecektir.
 9. Muhacir/İskân kayıtları, muhacir olarak gelen aile reisinin adına göre tutulmuştur. Muhacir olarak gelen aile reisinin adı ve baba adı, geldiği yer ve beraberinde gelenler ile yerleştirildikleri yerler, diğerlerinden ayırt edici unsurlar olduğu için mutlaka yazılmalıdır. Beraberinde gelenleri yazmadan sadece muhacirin adını, geldiği yeri ve yerleştirildiği yeri yazarak müracaatta bulunursanız kayıt tarama işlemi yapılamayacaktır.
 10. “……..’a ait nerede kayıt varsa tarafıma gönderilmesi” şeklindeki bir başvuru, bilgi ve belgeler eksik olduğu için değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Muhacir kayıtlarının tamamı Başkanlığımıza devredilmediğinden kayıt talepleri ancak Başkanlığımızda bulunan iskân fonlarından tarama yapılarak gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla her kayıt talebinin olumlu sonuçlanması beklenmemelidir.
 1. Herhangi bir hak kaybına uğramamak, zaman ve emek israfını önlemek için müracaat formunu veya talep yazınızı açıklamaları okuduktan sonra doldurunuz veya yazınız.