Orta Öğretim Atölye Çalışmaları

Kâğıt Restorasyonu ve Boyama Atölyesi

Bu atölye çalışması ilköğretim ve ortaöğretim (6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf )öğrencileri için düzenlenmekte olup iki bölümden oluşmaktadır. Eş zamanlı olarak iki farklı öğretici tarafından uygulamalar yaptırılmaktadır. Çalışma ile öğrencilerin kültürel miras duyarlılığının yanı sıra geçmişe ve tarihe ilgi duyması amaçlanmakta bu bağlamda tarih ve sosyal bilgiler öğretimine katkı sağlanmaktadır.

Kâğıt restorasyonu: Kâğıdın kültürel mirasımız açısından önemine odaklanılan çalışmada arşiv belgelerinin tamirinde kullanılan yöntemler ve incelikleri uygulamalı olarak öğrencilere gösterilmektedir. Belgelerdeki bozulmaların nedenleri, nasıl korunabileceği, kâğıdın dokusu ve özellikleri kimyager bir öğretici tarafından öğrencilere gösterilmekte uygulama sırasından Osmanlı Arşiv fonlarında yer alan belgelerin tarihi önemi ve kâğıdın özelliklerine ilişkin öğrenciler bilgilendirilmektedir.

Boyama ve Çizim: Bu atölye çalışmasında doğal boyaların yapımı ve bu boyalarla kalem işi tekniği ile tuğra çizimine yer verilmiştir. Çeşitli bitkilerden elde edilen renkler ve bu renklerle kâğıtların nasıl boyandığı, hangi bitkilerden hangi renklerin elde edildiği gibi bilgilerin verilmesinin yanında şövaleler üzerinde öğrencilere kalem işi tekniği ile basit bir tuğra çizimi yaptırılmaktadır.

Kültürel miras bağlamında kâğıt, kâğıdın dokusu, bakımı ve tamiri ile doğal boya üretimi ve tuğra çizimine yer verilen atölye çalışmasına azami 15 öğrenci ile katılmak mümkündür. Gelen öğrenciler iki gruba ayrılarak aynı mekânda eş zamanlı olarak her iki uygulama yapılmakta, 45 dakika sonra öğrenci grupları yer değiştirmek suretiyle çalışmayı tamamlamaktadır. Çalışmanın süresi 45+45 =90 dakikadır.

Öğretmenler aynı gün içinde bu atölye çalışması ile birlikte kurumuzda bulunan Hazine-i Evrak Daimi Sergi Alanı ziyaretini de planlayabilirler.

Uygulamaya katılmak için RANDEVU alınması gerekmektedir.

Randevu almak için : 0212 314 90 00

*Bu hizmet İstanbul’da bulunan Osmanlı Arşivi Külliyesinde verilmektedir.