Eğitim Videoları

Arşivin Kurumsal Tarihi

19. yüzyılda başlayan devletlerin modernleşme sürecinde ortaya çıkan arşiv kurumları belgenin oluşturulması ve muhafazasında merkezileşmeyi amaçlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi Arşiv Belgeleri

Günümüzde belgelerin Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından nasıl devralındığı, hangi süreçlerden geçerek araştırmaya açıldığı ve Cumhuriyet dönemi arşiv fonlarına dair bilgileri Hasan Kaya tarafından verilen eğitim ile elde edebilirsiniz.

Arşivde Nasıl Araştırma Yapılır?

Arşivde nasıl araştırmacı olunur? Belge tarama sistemi nasıl kullanılır? Hangi kısa yollar ve pratik uygulamalar belgeye ulaşmanızı kolaylaştırır? Salih Kahriman araştırmacılara bu eğitim ile çok yararlı araştırma ipuçları veriyor.