BELGE TESPİT VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANI

Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
Şakir GÜRSOY


 


1957 Çamlıdere doğumludur. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Muhtelif okullarda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan dört ciltlik “Örnekleriyle Türkçe Sözlük”ün telif heyetinde yer aldı. 01.11.1988 yılından itibaren Devlet Arşivlerinde çalışmaktadır. Bu kurumda telif ettiği veya proje sorumlusu olduğu yayınlar ise: Kurumlararası Arşivcilik ve Dokümantasyon Semineri, Ayıklama ve İmha Komisyonları Çalışma Rehberi, Tasnif İşlemleri Rehberi, Ayıklama ve İmha Komisyonlarına Ait Çalışma Rehberi ve Devlet Arşivi’ne Arşiv Malzemesinin Devri İşlemleri, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Rehberi. 2013 yılında araştırmacı kadrosuna geçti.

02.11.2018 tarihinde Belge Tespit ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’na Daire Başkanı olarak atanan Şakir GÜRSOY evli ve iki çocuk babasıdır.