TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİ BAŞKANLIĞIMIZ BELGE TARAMA SİSTEMİNDE ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNE SUNULMUŞTUR

TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİ BAŞKANLIĞIMIZ BELGE TARAMA SİSTEMİNDE ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNE SUNULMUŞTUR

Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi belgelerinden, “1919-1958 yılları arası ve Danimarka, Norveç, Letonya, İzlanda, Estonya,Litvanya” ülkelerini içeren bir grup belge (yaklaşık 4.000 belgeye ait 15.000 belge görüntüsü) Başkanlığımız araştırma hizmetinin verildiği Belge Tarama Sistemi (BETSİS) üzerinden 1/11/2019 tarihinde araştırma hizmetine sunulmuştur.

Belgelere ait katalog bilgilerine https://katalog.devletarsivleri.gov.tr adresinden, katalog bilgileri ile birlikte belge görüntülerine ise Ankara ve İstanbul’da bulunan araştırma salonlarımızdan erişilebilmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi belgelerinin Başkanlığımız Belge Tarama Sistemine entegrasyonu sonucu BETSİS üzerinden araştırmacıların hizmetine sunmayı sağlayan bu örnek çalışmanın akabinde diğer ülke ve dönemleri içeren belge grupları BETSİS üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.