TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİ BAŞKANLIĞIMIZ BELGE TARAMA SİSTEMİNDE ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNE SUNULMUŞTUR

TÜRK DİPLOMATİK ARŞİVİ BELGELERİ BAŞKANLIĞIMIZ BELGE TARAMA SİSTEMİNDE ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNE SUNULMUŞTUR

Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi (TDA) belgelerinden, “1919-1958 yılları arası ve Finlandiya, İsveç ve Norveç” ülkelerini içeren bir grup belge 2 Ocak 2020 tarihinde araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.

1 Kasım 2019 tarihinde Başkanlığımız araştırma hizmetinin verildiği Belge Tarama Sistemi (BETSİS) üzerinden araştırma hizmetine sunulan “1919-1958 yılları arası ve Danimarka, Norveç, Letonya, İzlanda, Estonya, Litvanya” ülkelerini içeren bir grup belge (yaklaşık 4.000 belgeye ait 15.000 belge görüntüsü)  araştırma hizmetine sunulmuş olup bu defa Norveç (daha önce devredilenlere ilave olarak), Finlandiya ve İsveç’e ait 10.113 belgeye ait 32.805 belge görüntüsü araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.
Belgelere ait katalog bilgilerine https://katalog.devletarsivleri.gov.tr adresinden, katalog bilgileri ile birlikte belge görüntülerine ise Ankara ve İstanbul’da bulunan araştırma salonlarımızdan erişilebilmektedir.
Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi belgelerinin Başkanlığımız Belge Tarama Sistemine entegrasyonu kapsamında diğer ülke ve dönemleri içeren belge grupları yine aynı sistem üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmaya devam edecektir.