DEVLET ARŞİV KODLARI

Arşiv KoduKurum / Kuruluş Adı
1Cumhurbaşkanlığı
5Türkiye Büyük Millet Meclisi
10Anayasa Mahkemesi
11Yargıtay
12Danıştay
13Sayıştay
23Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adlî Yargı Mahkemeleri
24İdari Yargı Mahkemeleri
25Devlet Güvenlik Mahkemeleri
26Yüksek Seçim Kurulu
30Başbakanlık
31Başbakan Yardımcılığı
32Devlet Bakanlıkları
33Milli Güvenlik Kurulu
34Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
35Atom Enerjisi Kurumu
36Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
37Yüksek Denetleme Kurulu
38Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
39Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
40YÖK
41Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
42Sermaye Piyasası Kurulu
43Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
44RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu)
45Rekabet Kurumu
50Devlet Plânlama Teşkilâtı
51Diyanet İşleri Başkanlığı
52Vakıflar Genel Müdürlüğü
53Devlet Personel Başkanlığı
54Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
55Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
56Devlet Meteoroloji İşleri
57Çevre Müsteşarlığı
58Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
59Anadolu Ajansı
60Basın İlân Kurumu
61Türk Standartları Enstitüsü
62Milli Prodüktivite Merkezi
63Toplu Konut Başkanlığı (TOKİ)
65Türk Akreditasyon Kurumu
100Adalet Bakanlığı
101Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
102Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı
103Türkiye Adalet Akademisi
110Milli Savunma Bakanlığı
111MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı
120İçişleri Bakanlığı
121Emniyet Genel Müdürlüğü
125Belediyeler (İl)
126Özel İdareler
127Belediyeler (İlçe)
128-129Belediyeler (Belde)
130Dışişleri Bakanlığı
140Maliye Bakanlığı
141Hazine Müsteşarlığı
142Dış Ticaret Müsteşarlığı
144İGEME (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi)
150Gümrük ve Tekel Bakanlığı
160Sanayi Bakanlığı
161Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bşk.
170Ticaret Bakanlığı
171Türk Patent Enstitüsü
172Ekonomi Bakanlığı
175Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı
180Milli Eğitim Bakanlığı
190Gençlik ve Spor Bakanlığı
191Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
192Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu
200Kültür Bakanlığı
201Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
202Devlet Opera ve Balesi
210Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
220Ulaştırma Bakanlığı
221Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü
230Bayındırlık Bakanlığı
231Karayolları Genel Müdürlüğü
240İmar ve İskân Bakanlığı
241Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
242İller Bankası Genel Müdürlüğü
250Tarım Bakanlığı
251Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
260Orman Bakanlığı
270Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı
271Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
272Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğü
273Toprak-Su Genel Müdürlüğü
280Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
281Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
282Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
283Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi
290Çalışma Bakanlığı
291İş ve İşçi Bulma Kurumu
292Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi
293Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği
300Sosyal Güvenlik Bakanlığı
301Emekli Sandığı
302Sosyal Sigortalar Kurumu
303Bağ-Kur
310Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
311Elektrik İşleri Etüd İdaresi
312Devlet Su İşleri
313Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
314Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA)
320İşletmeler Bakanlığı
500BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
502Türkiye Kalkınma Bankası (DESİYAB)
503(Devlet Yatırım Bankası) İhracat Kredi Bankası
504Etibank Bankacılık
505Ray Bank
507Şekerbank
508Merkez Bankası
509Ziraat Bankası
510Türkiye Emlak Bankası
511Türkiye Halk Bankası
512Türkiye Vakıflar Bankası
513Türkiye İş Bankası
514Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası
559Sigorta Şirketleri
601Devlet Malzeme Ofisi
602Milli Piyango İdaresi
605Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR)
606Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü
609Denizcilik Müsteşarlığı
610Türkiye Denizcilik İşletmeciliği
611D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
612Denizcilik Bankası T.A.Ş.
613Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.
614Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.
615Kıyı Emniyeti
620Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
621Türk Havayolları A.O. (THY)
622Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ)
623Havaalanları Yer Hizmetleri Genel Müdürlüğü
626TCDD (Devlet Demiryolları)
628PTT
630Ağır Sanayii ve Otomotiv Kurumu (ASOK)
631Takım Tezgâhları Sanayii T.A.Ş.
632Türk Motor Sanayi ve T.A.Ş. (TÜMOSAN)
634Türkiye Elektronik Sanayii T.A.Ş.
635Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.
636Savunma Donatım İşleri Genel Müdürlüğü
637Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)
638Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN)
640Makina Kimya Enstitüsü Kurumu (MKE)
650Etibank
651Karadeniz Bakır A.Ş.
652Çinko Kurşun Sanayii A.Ş. (ÇİN-KUR)
653Eti Bakır A.Ş.
654Eti Krom A.Ş.
655Türkiye Demir Çelik İşletmeleri
660Türkiye Kömür İşletmeleri
670Türkiye Taş Kömürü Kurumu
680Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
681Türkiye Elektrik Ticaret Taah. A.Ş. Genel Müdürlüğü
682Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ)
683Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
685Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
686Petrol Ofisi A.Ş.
687Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
688Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
689Pet-Kim Petro-Kimya A.Ş.
690Pet-Las Lastik Sanayii ve T.A.Ş.
700Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
705Et ve Balık Kurumu
706Tiftik Yapağı ve Tiftik Genel Müdürlüğü
707Toprak Mahsulleri Ofisi
708Aksaray Azmi Millî T.A.Ş.
708Atatürk Orman Çiftliği
710Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu
711Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. (Azot Sanayii)
712Yem Sanayii T.A.Ş.
713Türkiye Zirai Donatım Kurumu
714Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği
715Orman Ürünleri Sanayii Kurumu
716Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları (SEKA)
718Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
730Sümerbank
731Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii A.Ş.
732Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T.A.Ş.
733Manisa Pamuklu Mensucat A.Ş.
734Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş.
735Çukobirlik İplik ve Dokuma Fabrikası A.Ş.
736Antbirlik Aksu İplik Fab. Ve Yağ Kombinası
737Tariş İplik ve Yağ Fabrikası
745Turizm Bankası A.Ş.
746Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş.
750Türkiye Çimento Sanayi A.Ş.
751Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.
752Ankara Çimento Sanayii T.A.Ş.
753Balıkesir Çimento Sanayii T.A.Ş.
754Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş.
755Çorum Çimento Sanayii A.Ş.
756Elâzığ Çimento Sanayi T.A.Ş.
757Gaziantep Çimento Sanayii T.A.Ş.
758Niğde Çimento Sanayii A.Ş.
759Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
760Trakya Çimento Sanayii A.Ş.
761Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş.
762Kütahya Magnezit İşletmeleri A.Ş.
950Eti Elektrometalurji A.Ş.
951Eti Gümüş A.Ş.
952Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.