Belgelerle Diyanet İşleri Başkanlığı Sergisi Açıldı

Belgelerle Diyanet İşleri Başkanlığı Sergisi Açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı sergi salonunda 24 Ekim 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri ve Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla hazırlanan 70 eserden oluşan “Belgelerle Diyanet İşleri Başkanlığı” sergisi Prof. Dr. Uğur Ünal ve Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımlarıyla açılmıştır.

Söz konusu sergide, Milli Mücadeleye karşı olan İstanbul Hükümetine cevap olarak Ankara Müftüsü tarafından çıkarılan fetvalar, Cumhuriyetin ilk diyanet İşleri Başkanı olan Rıfat Börekçi’ye ait bazı kayıtlar, Diyanet İşleri riyasetince alınan ilk karar, Diyanet İşleri Reisliğinin ilk yayını olan Aksekili Ahmed Hamdi’nin yazdığı Ahlak Dersleri kitabı gibi Diyanet İşleri Başkanlığının ilklerini ve ilerleyen süreçte ele aldığı konular ile bu konular karşısında aldığı kararlara dair 70 adet belge ve materyal yer almıştır.

Program Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı Üyesi Musa Coşkun’un Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlamıştır.

Ardından Kurum Başkanımız Prof. Dr. Uğur Ünal söz almıştır. Sayın Ünal, Cumhuriyet Döneminde ilk ihdas edilen kurumların başında Diyanet İşleri Başkanlığının geldiğini söyledi. Başkanlığın Cumhuriyetin asırlık çınarlarından olduğunu dile getiren Ünal, “Bunu ortaya koyabilecek en iyi bilgilerin kaynağı şüphesiz tarihi kayıtlardır, arşiv belgeleridir. Türkiye Cumhuriyeti muhafaza ettiği milyonlarca belge ve sahip olduğu arşivlerle dünyanın en köklü arşivlerinden birisi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır” demiştir.

Sergi açılışında söz alan Sayın Erbaş, 2024 yılının Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşunun 100. yılı olacağını dile getirmiş ve bu 100 yıl içerisinde nice hizmetlerin yapıldığını belirtmiştir. Ayrıca sergi hakkında açıklama yapan Erbaş “ilk kuruluşundan günümüze Başkanlığımızda neler yapılmış hangi faaliyetlere imza atılmış onu sergide görüyoruz ve bugünle mukayese ediyoruz” açıklamasında bulunmuştur.