Kurum Başkanımız Tarafından Kuveyt’e Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirilmiştir

Kurum Başkanımız Tarafından Kuveyt’e Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirilmiştir

Başkanlığımız ile Kuveyt Devleti Emiri Divanı Tarihi Belgeler Merkezi Arasında 1 Nisan 2014 tarihinde Kuveyt'te imzalanan arşivler arası işbirliği protokolü çerçevesinde yerinde incelemelerde bulunmak ve iki ülke arşivleri arasında işbirliği imkânlarının geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapmak üzere 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal Kuveyt’e resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Kurum Başkanımız Sayın Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçimiz Tuba Nur Sönmez ile birlikte Kuveyt Emiri Divan Bakanı Şeyh Mohammad Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah’ın makamında bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Sayın Bakan iki ülke arşivleri arasındaki işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtmiş, iki kurum arasındaki çalışmaların ve işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinmiştir. Osmanlı Arşivlerinde bulunan iki ülkenin ortak tarihi ile ilgili belgelerin bugünkü ilişkilerin geliştirilmesinde katkı sağlayacağını ifade etmiştir.

Kurum Başkanımız Sayın Ünal Arşivlerimizdeki belge hazinesinden bahsederek Basra ve bölge ile ilgili çok sayıda belgenin muhafaza edildiğini ve bu belgelerin yaklaşık iki bininin Kuveyt ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Ayrıca muhatap Kurumun Başkanı Şeyha Mona ile yapılan görüşmeye atfen iki ülke ilişkilerinin 60. Yıldönümü münasebeti ile yayın, sergi vb. konularda çalışmalar yapılması konusunda mutabık kalındığını ifade etmiştir. Bu hazırlıklar için de Osmanlı Arşivlerinde çok deneyimli uzman personelimizin bulunduğunu ve kısa sürede çalışmalara başlanabileceğini vurgulamıştır. İmzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde ortak faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda bir çalışma takvimi hazırlanabileceğini belirterek Sayın Bakanı ve Şeyha Mona’yı ülkemize davet etmiştir. Sayın Bakan da arşivlere verilen önem çerçevesinde ortak projelerde birlikte çalışmak istediklerini belirtmiş ve planlanan çalışmaların iki ülkenin dostluğunu pekiştireceğini ifade etmiştir.   

Bu ziyareti müteakiben program çerçevesinde Kuveyt Araştırmaları ve Çalışmaları Merkezi ziyaret edilmiştir. Burada yapılan görüşmelerde Kuveyt Araştırmaları ve Çalışmalar Merkezi Genel Direktörü iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duydukları memnuniyeti belirtmiştir. Kendisinin Master tezi olarak Süleymaniye Kütüphanesinde El Yazmaları ile ilgili çalışmalar yaptığını, iki Kurum arasında belgelerle ilgili teknik anlamda çok yararlı çalışmalar yapılabileceğini ifade etmiştir.

Sayın Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Arşivlerin ve Kütüphanelerin yeniden dizayn edildiğini, Arşivlerin Cumhurbaşkanlığına Kütüphanelerin ise Kültür Bakanlığına bağlandığını, Sayın Cumhurbaşkanımızın Arşivlere çok büyük önem verdiğini ve her konuda fazlasıyla desteklerini verdiklerini ifade etmiştir. Tecrübe paylaşımının arşivlerimiz arasında önem arz ettiğini belirtmiştir.

Kuveyt Araştırmaları ve Çalışmaları Merkezi ziyaretinin akabinde Dar al – Athar al- Islamiyyah ziyaret edilmiş ve buradaki faaliyetler hakkında bilgi edinilmiştir. İçerisinde bulunan öncesinde hastane olarak kullanılan ve hâlihazırda müzeye dönüştürülmüş olan bölümler ziyaret edilmiştir.

Daha Sonra Azerbaycan Kuveyt Büyükelçiliğinin düzenlediği 8 Kasım Zafer Günü etkinliğine katılım sağlanmış ve Kardeş Azerbaycan’a destek olunmuştur. Sonrasında Kuveyt’te düzenlenen Bursa Tanıtım ve Yatırım Günleri etkinliğine iştirak edilmiştir.

Sayın Ünal, ziyaretin ikinci gününde ilk önce Kuveyt Milli Kütüphanesini ziyaret etmiştir. Burada Kütüphane Müdürü Kuveyt’te Milli Kütüphane ve Arşivlerin birleştirilerek faaliyetlerini yürüttüklerini, ülkelerindeki tüm belgeleri özel arşivler de dâhil tek çatı altında toplamak istediklerini söylemiştir. Özellikle Osmanlı Arşivlerinde bulunan belgelerin Kuveyt tarihinin aydınlatılması hususunda büyük önemi haiz olduğunu belirtmiştir. Kuveyt Milli Kütüphanesi bünyesinde geleneksel ve dijital ortamda araştırmaların yapılabildiğini, bu manada el yazmaları, anılar, para birimleri gibi değişik konularda dijital kütüphanelerinin mevcudiyetinden bahsetmiştir. Yazarından telif izni almaya gerek duymadan eserleri Kütüphanelerinde yayınladıklarını, bu vesileyle araştırmacıların kütüphaneye gelmeden de dijital ortamda araştırmalarını yapabildiklerini ifade etmiştir.

Bu ziyareti müteakiben Emir Divanı Kütüphaneleri ve Tarihi Belgeler Merkezi Başkanı Şeyha Mona Jaber Al-Abdullah Al-Sabah ile bir görüşme yapılmıştır. Sayın Mona, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etmiş ve Kuveyt tarihinin aydınlatılmasında Osmanlı Arşivlerinin önemini vurgulamıştır. Türkiye’nin arşivcilik alanındaki derin tecrübelerinden istifade etmek istediklerini söylemiştir.

Sayın Ünal, kabulleri için Şeyha Mona’ya teşekkürlerini iletmiş, iki ülke Milli Arşivleri arasındaki işbirliğinin önemine değinerek ilişkilerin 60. yıldönümü münasebetiyle güçlü bir yayın yapılabileceğini, bununla birlikte ortak belgelerden oluşacak bir sergi düzenlenebileceğini, karşılıklı uzman teatisi ile bu çalışmalara ivme kazandırılması gerektiğini ifade etmiştir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde çok değerli uzmanların bulunduğunu, dil bilmenin yanında o dönemdeki devlet yapısı ve işleyişinin bilinmesinin de o dönemlere ışık tutacağını vurgulamıştır. Kuveyt ve Mübarek Es-Sabah gibi anahtar kelimelerle yapılan araştırmalarda Osmanlı Arşivi kataloglarında 1325 adet belgeye rastlandığını ifade etmiştir. Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ülkeleri ile ilgili belgelerden örneklerin sunulabileceğini ifade etmiştir.

Daha sonra Şeyha Mona tarafında heyetimize Al-Salam Sarayı gezdirilmiş, içerisinde bulunan Kuveyt Müzesi ziyareti yaptırılmıştır.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliğine geçilmiş, heyetimiz Sayın Büyükelçi Tuba Nur Sönmez tarafından karşılanmıştır. Sayın Ünal ve Sayın Büyükelçimizce Türkiye-Kuveyt arasındaki arşiv alanındaki ilişkiler değerlendirilmiş ve ilişkileri canlandırmak için yapılabilecekler istişare edilmiştir. Büyükelçilikte ayrıca Kuveyt Devlet Televizyonu KT1’e “Türkiye-Kuveyt İlişkileri ve Arşivler Arası İşbirliği” hususlarında Sayın Ünal tarafından röportaj verilmiştir.    

Son derece yararlı geçen bu resmi ziyaret ile Ülkemizin kültürel diplomasi faaliyetlerine katkı sağlanmıştır.