Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Heyetinin Başkanlığımızı Ziyareti

Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Heyetinin Başkanlığımızı Ziyareti

Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Müdürü Osman Lavic tarafından 7 Ekim 2022 tarihinde Başkanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sayın Müdüre bu ziyarette, Bölüm Başkanları, Arşivciler, Kütüphaneciler, Restoratör ve Konservasyon Bölümü yetkililerinden oluşan 12 kişilik bir heyet eşlik etmiştir.

Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal’ın Makamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinilmiş, Başkanlığımız ile Bosna Hersek Milli Arşivleri arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilebilecek faaliyetlere atıfla Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ile yapılabilecek ortak çalışmalar hususunda fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından Sayın Lavic’e, Türk arşivlerinin genel durumu, Başkanlığımızın yapısı, iş ve işleyişi ile sahip olduğu belge hazinesi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Devlet Arşivleri Başkanlığımızın 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yeniden teşkilatlandırıldığı, görev ve yetkilerinin genişletildiği ve arşiv alanında Türkiye’deki tüm kurumlardan (MİT ve TBMM hariç) sorumlu hale geldiği ifade edilmiştir.

Sayın Ünal, Devlet Arşivleri Başkanlığı arşivlerinde bulunan belgelerin, bölge ülkelerinin tarihine ışık tutabileceğinin önemine değinmiştir. Tarihi çok eskilere dayanan iki ülkenin arşivlere dayalı tarihlerinin yeni nesillere tam olarak aktarılmasının oluşturacağı tarih bilincinin önemini ifade etmiştir.

Özellikle Balkan ülkeleri ile arşiv alanında ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirtmiş, özellikle Arnavutluk ve Makedonya arşivlerinden ciddi belge görüntüsü alındığını ifade etmiştir. TİKA Başkanlığı koordinasyonu ile Bosna-Hersek Milli Arşivleri için alınan cihazlar ve sonrasında başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Sayın Lavic, kendilerine zaman ayırdıkları için Sayın Ünal’a şükranlarını sunmuş ve bu görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinmiştir. Kültürel hafızanın korunmasında arşivlerin ülke tarihleri için önemini belirtmiştir.

Ayrıca Kütüphaneleri bünyesinde bulunan el yazmaları ve kataloglar üzerinde ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bitirdiklerini, Kütüphanelerinde bulunan Osmanlı Dönemine ait yaklaşık 20.000 belgenin dijitale aktarıldığını belirtmiştir. Türkiye’nin arşivcilik ve kütüphanecilik anlamında tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etmiştir. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile ciddi çalışmalar yaptıklarını ve bitirmek üzere olduklarını ifade etmiştir.

Sayın Lavic, Saraybosna Şeriye Sicillerinin tasnifi hususunda Devlet Arşivleri Başkanlığının tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirterek bu konuda destek talebinde bulunmuştur. Bosna Hersek Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi çalışanlarının eğitimi, iki ülke araştırmacılarının karşılıklı olarak çalışmalarına katkısı olacağına değinilmiştir.

Makam’da yapılan görüşmelerin akabinde sergi salonu, araştırma salonu, dijital arşivleme ünitesi, restorasyon ünitesi, sunucu ve yedekleme odası gezdirilerek yapılan çalışmalarla ilgili yerinde bilgiler verilmiştir.