Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi tarafından 27 Eylül 2022 tarihinde Başkanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sayın Büyükelçiye bu ziyarette, Büyükelçilik Başkâtibi Gent Gjikolli eşlik etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal’ın Makamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki köklü tarihi ve kültürel ilişkilere değinilerek Sayın Vrenezi’ye, Türk arşivlerinin genel durumu, Başkanlığımızın yapısı, iş ve işleyişi ile sahip olduğu belge hazinesi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Devlet Arşivleri Başkanlığı bünyesinde bulunan belgelerin, bölge ülkelerinin tarihine ışık tutabileceğinin önemine değinmiştir.

Sayın Ünal, Türkiye’nin sahip olduğu muhteşem evrakın günümüzde daha aktif hale getirildiğini ve yaklaşık 80 milyon belgenin araştırmacıların hizmetine online olarak açıldığını, bu vesileyle araştırmacıların artık arşivlere gelmeden evinden, iş yerinden de belgelere erişebildiğini de belirtmiştir.

Sayın Vrenezi, kendilerine zaman ayırdıkları için Sayın Ünal’a şükranlarını sunmuş ve bu görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinmiştir. Toplumsal kimliklerin tespitinde, kültürel hafızanın korunmasında arşivlerin ülke tarihleri için önemini belirtmiştir. İki ülke arşivleri arasındaki işbirliğini geliştirmek adına olumlu görüşler paylaşılmıştır.