Başkanlığımız ile Bosna-Hersek Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Başkanlığımız ile Bosna-Hersek Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bosna-Hersek Arşivi heyeti tarafından 22-25 Haziran 2021 tarihlerinde Başkanlığımız bünyesindeki Osmanlı Arşivine resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Heyette; Bosna-Hersek Arşivi Müdürü Sayın Danijela Mrda, Müdür Yardımcıları Sayın Šimun Novakovic ve Fuad Ohranovic ile uzman arşivci Sayın Siniša Domazet yer almıştır. Söz konusu ziyaret kapsamında, 23 Haziran 2021 tarihinde Başkanlığımız ile Bosna-Hersek Arşivi Arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Ortak tarihe ilişkin belge örneği teatisi, uzman personel değişimi, müşterek sergi ve yayın hazırlanması gibi hususları ihtiva eden bu protokolün iki kurum arasındaki verimli işbirliğini daha geliştireceği düşünülmektedir.

Heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki köklü ilişkilere değinilmiş ve imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilebilecek işbirliği faaliyetlerine dair istişarelerde bulunulmuştur. Bosna-Hersek heyetine Osmanlı Arşivi birimleri gezdirilmiş ve kurumsal çalışmalara dair bilgilendirme yapılmıştır.