Gürcistan Ankara Büyükelçisinin Kurumumuzu Ziyareti

Gürcistan Ankara Büyükelçisinin Kurumumuzu Ziyareti

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Sayın George Janjgava tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde Başkanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sayın Büyükelçiye bu ziyarette İkinci Kâtip Tamar Tevdoradze eşlik etmiştir.

Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal’ın Makamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilere değinilmiş, Başkanlığımız ile Gürcistan Milli Arşivi arasında hayata geçirilebilecek faaliyetler istişare edilmiştir.

Makam’da yapılan görüşmeleri müteakiben Sayın Büyükelçiye Başkanlığımız yayınlarından “I. Dünya Savaşı Belgeleri (Sempozyum Bildirileri ve Sergi Kataloğu)” ve “Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri” isimli kitaplar takdim edilmiştir.

Ayrıca araştırma salonu ve sergi salonu gezdirilerek arşivimizde bulunan Gürcistan tarihine ilişkin örnek belgeler gösterilmiştir.