Malta Milli Arşivi Müdürü ile Video-Konferans Düzenlenmesi

Malta Milli Arşivi Müdürü ile Video-Konferans Düzenlenmesi

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Malta Milli Arşivi Müdürü Dr. Charles J. Farrugia arasında 16 Şubat 2021 tarihinde bir video-konferans düzenlenmiştir.

Söz konusu görüşme esnasında, kurumlarımız arasında imzalanması gündemde olan işbirliği protokolü ele alınmıştır. Bahse konu protokolün yakın bir tarihte, Başkanlığımız heyeti tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen resmi Malta ziyareti esnasında imzalanması konusunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca kurumlarımız arasında gerçekleştirilebilecek müşterek faaliyetlere dair fikir alışverişinde bulunulmuştur.