İran Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

İran Ankara Büyükelçisinin Başkanlığımızı Ziyareti

İran Ankara Büyükelçisi Mohammad FARAZMAND tarafından 21 Ekim 2020 tarihinde Başkanlığımıza resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Sayın Büyükelçiye İran Ankara Büyükelçiliğinden Müsteşar Ahmad Reza ŞAMSI da eşlik etmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Uğur Ünal’ın Makamında yapılan heyetler arası görüşmede, her iki ülkenin sahip olduğu köklü geçmişe ve zengin arşiv mirasına değinilerek arşivler arası işbirliği imkânları ele alınmıştır.

Başkanımız tarafından İranlı yetkililere, Türk arşivlerinin genel durumu, Başkanlığımızın yapısı, iş ve işleyişi ile sahip olduğu belge hazinesi hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Devlet Arşivleri Başkanlığımızın 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle yeniden teşkilatlandırıldığı, görev ve yetkilerinin genişletildiği ve arşiv alanında Türkiye’deki tüm kurumlardan (MİT ve TBMM hariç) sorumlu hale geldiği ifade edilmiştir.

Sayın Büyükelçi kendilerine zaman ayırdıkları için Başkanımıza şükranlarını sunmuş ve bu görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade etmiştir. Ayrıca iki ülke milli arşivleri arasında, 4 Ekim 2017 tarihinde İran’da imzalanan işbirliği protokolüne işlerlik kazandırmak maksadıyla müşterek bir sergi düzenlenmesi, yayın hazırlanması ve ortak tarihe ilişkin dijital belge örneklerinin teatisi gibi hususların hayata geçirilmesi konusunda da mutabakata varılmıştır.

Makam’da yapılan görüşmeleri müteakiben Sayın Büyükelçiye Başkanlığımız yayınlarından “Arşiv Belgelerinde Osmanlı-İran İlişkileri” ve “I Dünya Savaşı Belgeleri (Sempozyum Bildirileri ve Sergi Kataloğu)” isimli kitaplar takdim edilmiştir.