SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI GÜNCELLENDİ

SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI GÜNCELLENDİ

SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI GÜNCELLENDİ

Saklama Süreli Standart Dosya Planı güncellenerek Başkanlığımız  23.10.2023 tarih ve  E-72424901-805.01.01-86936 sayılı yazısı ile 02.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kurumlara gönderilmiştir. Plan’a https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Sayfa.aspxicerik=20&h=EC4EE38996FE1DD2D040D483800B793116ED6F1FD94ED1E517B581F5E16F395B linkinden; Plan’ın hazırlanması ve kullanılmasına yönelik rehberlere https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Sayfa.aspxicerik=1037&h=C534B81688A27952C46865CC447937E525C3AC1C006E842C97FEEEB02148061B linkinden erişilebilir.