1919-1958 Dönemi İngiltere ve Kore ile ilgili arşiv belgeleri araştırmaya açılmıştır.

1919-1958 Dönemi İngiltere ve Kore ile ilgili arşiv belgeleri araştırmaya açılmıştır.   1919-1958 Dönemi İngiltere ve Kore ile ilgili arşiv belgeleri araştırmaya açılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı’nda bulunan belgelerden 1919-1958 Dönemine ait Kore ve İngiltere ile ilgili 27.166 belgeye ait 68.403 görüntü 11 Kasım 2021 tarihinde Başkanlığımız katalog sistemi üzerinden araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

Danimarka, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Çin, SSCB ve Almanya ile ilgili belgeler daha önce Başkanlığımız katalog sistemine (BETSİS) entegre edilerek araştırmacıların kullanımına sunulmuş olup diğer ülke ve dönemleri içeren belgelere yönelik çalışmalar tamamlandıkça araştırmacıların kullanımına sunulacaktır.

Başkanlığımız katalog sisteminde, Dışişleri Bakanlığı Türk Diplomatik Arşivi Fonu altında 1919-1958 Dönemi Danimarka, Estonya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Çin, SSCB, Almanya, Kore ve İngiltere ile ilgili 95.199 belgeye ait 265.560 görüntü bulunmaktadır.

Araştırmacılar belgelere ait katalog bilgilerine https://katalog.devletarsivleri.gov.tr adresinden, belge görüntülerine ise Başkanlığımız Ankara ve İstanbul’da bulunan araştırma salonlarımızdan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden erişebilirler.