Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yayımlanan yönetmelik ile Bakanlar Kurulu’nun 31/1/2002 tarihli ve 2002/3681 sayılı “Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları Esaslar” konulu Kararı yürürlükten kaldırılmış olup yeni Yönetmelik ile, 11 sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar ile araştırma yapacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerin tabi olacakları usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik