SÜREKLİ İŞÇİLERİN GÖREVE BAŞLAMASI

SÜREKLİ İŞÇİLERİN GÖREVE BAŞLAMASI

Başkanlığımıza bağlı Ankara ve İstanbul birimlerinde “Sürekli İşçi” kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 24-25 Temmuz 2020 tarihlerinde İstanbul’da, 27-29 Temmuz 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılan mülakat sınavında başarılı olan ve atamaya hak kazanan ekli listede isimleri belirtilen adaylar 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 09:00 itibariyle başvurdukları illerde görevlerine başlayacaklardır.

Not: Halen  SGK’lı çalışmakta olan adaylar çalıştıkları işyerlerinden ilişiklerini kesip SGK çıkışlarını yapmaları gerekmektedir.

 

ANKARA: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/ANKARA

İSTANBUL: Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Külliyesi, İmrahor Cad. Sadabad Mevkii Kâğıthane/İSTANBUL

 

Atanmaya hak kazanan adaylara bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli İşçi Göreve Başlayacaklar Listesi