SÜREKLİ İŞÇİ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARLA İLGİLİ DUYURU

SÜREKLİ İŞÇİ OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARLA İLGİLİ DUYURU

Başkanlığımız Ankara ve İstanbul hizmet birimlerine, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çalıştırılmak üzere alınacak sürekli işçilerin belirlenmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde 24-25.07.2020 tarihlerinde İstanbul’da, 27-29.07.2020 tarihlerinde ise Ankara’da sözlü sınav gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak atanmaya hak kazanan adayların isimleri Ek’teki listelerde yer almaktadır. Asil listelerde yer alan adayların atama işlemine esas olmak üzere istenen belgeleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/ANKARA ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Külliyesi, İmrahor Cad. Sadabad Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adreslerine 14/08/2020 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylara bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil ve yedek listeleri görmek için tıklayınız 

Gerekli Belgeler:

1- 4 adet vesikalık fotoğraf

2- Sağlık raporu