DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Başkanlığımız Ankara ve İstanbul hizmet birimlerine, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere alınacağı ilanen bildirilen ve İŞKUR tarafından Başkanlığımıza gönderilen kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerin belirlenmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kura çekimi noter huzurunda 3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan kura çekimi sonucu sözlü sınava katılmak üzere belirlenen asil ve yedek listede yer alan adaylardan ilan edilen süre içerisinde gerekli belgeleri teslim etmeleri istenmiştir.

Adaylar tarafından yapılan belge teslimleri ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sözlü sınav tarihleri Ek’teki listelerde yer almaktadır. Adayların sınav saatinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/ANKARA ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Külliyesi, İmrahor Cad. Sadabad Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adreslerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara bu hususta ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav tarihinizi görmek için tıklayınız ( ANKARA )

Sözlü sınav tarihinizi görmek için tıklayınız ( İSTANBUL )