SÜREKLİ İŞÇİ KURA ÇEKİMİ SONUCU MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

SÜREKLİ İŞÇİ KURA ÇEKİMİ SONUCU MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ

Başkanlığımız Ankara ve İstanbul hizmet birimlerine, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere alınacağı ilanen bildirilen ve İŞKUR tarafından Başkanlığımıza gönderilen kura usulüne tabi taleplerle ilgili aday listelerin belirlenmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan kura çekimi noter huzurunda 3 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, yapılan kura çekiminde sözlü sınava katılmak üzere belirlenen asil ve yedek aday listeleri ekte yer almaktadır.

Listeler için tıklayınız

Sözlü sınava katılım için öncelik asil listede belirlenen adaylarda olup, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli olması durumunda yedek listeden de aday çağırılacaktır.  Yapılacak sözlü sınav tarihi ve sınava katılacakların listesi daha sonra Başkanlığımız internet sitesinden ilan edilecektir.

Asil listede yer alan adayların, yapılacak sözlü sınava katılabilmek için gereken belgeleri 17.07.2020 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 06170 Yenimahalle/ANKARA ve Devlet Arşivleri Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Külliyesi, İmrahor Cad. Sadabad Mevkii Kağıthane/İSTANBUL adreslerine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Adayların şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırması gereken belgeler;

Temizlik Görevlisi için;

·                Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·                Diploma

·                Resmi kuruma verilmek üzere alınacak Adli Sicil Belgesi

Güvenlik Görevlisi için;

·                Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·                Diploma

·                Resmi kuruma verilmek üzere alınacak Adli Sicil Belgesi

·                Temel Eğitim Belgesi

·                Özel Güvenlik Kimlik Kartı