"Arşivci" ve "Belge Yöneticisi" Meslek Standartları

"Arşivci" ve "Belge Yöneticisi" Meslek Standartları

"Arşivci" ve "Belge Yöneticisi" Meslek Standartları yayımlanmıştır.

Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı'nın işbirliği protokolü kapsamında hazırlanan "Arşivci" ve "Belge Yöneticisi" meslek standartları 21.02.2020 tarihli 31046 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de (2020/4 nolu tebliğ) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.         

Standartlara https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2 adresinden erişim sağlanabilir.