EN

Ödünç Verme
Metin Boyutu [-] [+]


Kütüphane koleksiyonunda bulunan kitaplar;

– Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Kurum personeline 15 günde geri getirmek üzere en fazla 5 doküman ödünç verilir.

– Günü uzatılmak istenen ödünç dokümanlar, diğer bir personel tarafından ayırtılmamışsa tekrar ödünç verilir.

– Araştırma hizmetlerinde acilen kullanılması gereken ödünç dokümanlar iade zamanından önce geri istenir.

– Müracaat eserleri, süreli yayınlar, görsel-işitsel ve elektronik bilgi kaynakları ödünç verilmez.
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü