EN

Kütüphane Koleksiyonu
Metin Boyutu [-] [+]


Kütüphane Koleksiyonu

Koleksiyon; kamu kurum ve kuruluşlarında üretilen kitap, süreli yayın vb. dokümanlar ile meslek birlikleri, vakıflar, dernekler ve şahıslara ait sosyal ve beşeri konulardaki yayınlardan teşekkül etmektedir.

Kütüphane koleksiyonu derleme, bağış, değişim ve satın alma yöntemleri ile geliştirilmektedir.

Temin edilen dergilerdeki makaleler ile abone olunan günlük gazetelerdeki, Türkiye'nin gündeminde yer alan önemli olaylarla ilgili haber, makale ve yorumlar indekslenerek, bilgi bankasında değerlendirilmektedir.

Ayrıca seminer, sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantılarda sunulan tebliğleri ihtiva eden kitaplar, armağan kitaplar ve çeşitli bilimsel incelemelerin, konuşmaların toplandığı kitaplardaki metinler de indekslenerek bilgi bankasında değerlendirilmektedir.

 

Bilgi Bankası

Dokümantasyon Hizmetleri Birimi hizmet ve faaliyetlerini 1991 yılından bu yana elektronik ortamda yürütmekte olup, 2005 yılından itibaren donanım ve yazılımını yenilemiştir. Bilgi Bankası yazılımı SQL Server üzerinden web tabanlı olarak Dot.net'te yazılmıştır.

Bilgi Bankası; kitap, rapor, tez vb. dokümanlar; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğler ile süreli yayınlarda (dergi ve gazete) yayınlanan makale ve haberlere ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. Makale ve haberler 1990 yılı ve sonrasını içermektedir. Gazete haber ve makaleleri Türkiye'nin gündeminde önemli yer tutan konularda seçmeli olarak indekslenmektedir.

31.12.2017 tarihi itibarıyla; Monograflar Veri Tabanında 78.863, Tebliğler Veri Tabanında 92.833, Makaleler Veri Tabanında 975.467, Haberler Veri Tabanında 306.151 olmak üzere toplam 1.742.547 adet bibliyografik bilgi kayıtlıdır.

Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası Veri Tabanları; Haziran 2005'den itibaren http://dokumantasyon.devletarsivleri.gov.tr web adresinden araştırmacıların hizmetine açılmıştır.

Ayrıca, Monograflar Veri Tabanı e-kütüphane kapsamında ULAKBİM tarafından alt yapısı geliştirilen Ulusal Toplu Katalog (To-Kat) projesi http://www.toplukatalog.gov.tr adresinden de diğer kütüphaneler ile birlikte taranabilmektedir.

Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası;

* Süreli yayınlar,
* Monograflar,
* Tebliğler,
* Makaleler
* Haberler

veri tabanlarından meydana gelmektedir.
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü