EN

Birim Personeli
Metin Boyutu [-] [+]


Personelin Adı Soyadı

Unvanı

Telefonu

Mukaddes ADA

Daire Başkanı

307 91 66

Mehmet SOLUK Koordinatör 307 90 81

Zeynep BOZKURT

Grup Başkanı

307 91 50

Gültekin ŞEN

Araştırmacı

307 90 59

Merve ERCAN

Memur

307 90 83

Rahim ATAKUL

Memur

307 90 83

Metin ELBEYOĞLU

Araştırmacı

307 91 50

Tülay YONGACI

BHİM

307 87 75

Ömer POYRAZ

Araştırmacı

307 90 93

Şengül BEKEN

Memur

307 91 99

Nuray MURTEZAOĞLU

Sözleşmeli Personel

307 87 75

Cenan MAFİZER

Sözleşmeli Personel

307 90 12

Ahmet YILMAZ

Memur

307 90 66

Murat GÖNEN

Şef

307 90 66
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü