EN

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
Metin Boyutu [-] [+]


Misyonumuz

Arşiv hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak; dokümantasyon hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, başta arşiv araştırmacılarının olmak üzere Başbakanlık merkez birimleri ile idarenin bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

Vizyonumuz

Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan sosyal ve beşeri konularda evrensel çapta bir kütüphane olmaktır.

Değerlerimiz

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü değerlerine ilave olarak bilgi hizmetlerinin temel değerleri olan;

1. Düşünce özgürlüğüne saygı

2. Üstün hizmet anlayışı

3. Yenilikçiliğe önem verme

4. İşbirliği ve yardımlaşma

5. Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru

temel değerlerimizdir.
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü