EN

Osmanlı Arşivindeki Nüfus Kayıtları Hakkında Bilgi Notu
Metin Boyutu [-] [+]

Osmanlı Arşivindeki Nüfus Kayıtları

- Osmanlı Arşivi'nde aile soy kütüğü ve şecere kayıtları bulunmamaktadır. Osmanlı Arşivi’nde Hicri 1246/Miladi 1831 tarihli nüfus sayımı defterleri bulunmaktadır. Daha sonradan muhtelif tarihlerde yapılan nüfus sayımlarına ait defterler kendi mahallerindeki Nüfus İdarelerinde bulunmaktadır.

- Arşivimizdeki nüfus defterlerinde vilayet, kaza ve köy/mahalle bazında Ahmet oğlu Mehmet şeklinde sadece erkek nüfusun isim, baba ismi, yaşı ve eşkâli (kısa boylu, aksakallı vb.) ile ilgili kayıtlar bulunmakta, kız çocukları, anne isimleri, kadınlara ait nüfus bilgileri ve evlilik kayıtlarına yer verilmemektedir. Bu bilgilerle alt ve üst soyla ilgili herhangi bir bağlantı kurulamamaktadır.

- Ayrıca bu defterler Osmanlıca olduğu için Osmanlıca bilmeksizin bu defterlerde herhangi bir kayda ulaşma imkanı da bulunmamaktadır.

-Seyyid ve Şerif aileleri ile ilgili oluşturulmuş bir şecere kaydı yoktur. Konu ile ilgili araştırma yapmak isteyenler İstanbul Müftülüğündeki kayıtları inceleyebilirler.

-Tapu ve Kadastro ile ilgili kayıtlar da Arşivimizde bulunmamaktadır. Tapu ile ilgili araştırma yapmak isteyenler Ankaradaki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğündeki (Kuyud-ı Kadime ) kayıtları inceleyebilirler.
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü