EN

Osmanlı Hafızası Tek Merkezde Toplanıyor
Metin Boyutu [-] [+]

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, Topkapı Sarayı'nda bulunan 200 binin üzerinde evrak ve on binlerce defter, Başbakanlık Devlet Arşivleri Bünyesinde yer alan Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne taşınıyor.

Bu konuda kamuoyuna bilgi veren Genel Müdürümüz Prof. Dr. Uğur ÜNAL; Topkapı Sarayı'ndan Osmanlı Arşivi'ne, 1326-1922 yılları arasındaki bilgileri ihtiva eden belge ve belge suretlerinin intikal ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca Sayın Ünal, Topkapı Sarayı Müzesi Saray Arşivinin, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne intikalinin, Osmanlı hafızasının tek bir merkezde toplanması adına atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu ifade etmiştir.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü