EN

Japonya’da Düzenlenen Uluslararası Sempozyum ve Sergi
Metin Boyutu [-] [+]

Japonya Waseda Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü tarafından Tokyo’da 30 Eylül - 2 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Askeri Meseleler ve Eğitim” adlı uluslararası sempozyuma Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal iştirak etmiştir.

Prof. Dr. Uğur Ünal, söz konusu etkinlik kapsamında Osmanlı Arşivlerini tanıtıcı bir sunum yapmış ayrıca Osmanlı Arşivlerinden seçilmiş 35 belge örneğinden oluşan “Osmanlı Döneminde Türk-Japon İlişkileri” isimli serginin açılışını gerçekleştirmiştir. Sempozyum ve sergi Japon bilim adamları, Türkolog ve akademisyenler tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü