EN

Azerbaycan Zabıta Teşkilatı için Osmanlı jandarma ve polis kuruluşlarına ait kanun, yönetmelik ve talimatlardan otuzar nüshanın gönderilmesi.
Metin Boyutu [-] [+]


DH.EUM.LVZ.    44/2-2   02.Muharrem.1337        9.Ekim.1918

Azerbaycan Zabıta Teşkilatı için Osmanlı jandarma ve polis kuruluşlarına ait kanun, yönetmelik ve talimatlardan otuzar nüshanın gönderilmesi.

Azerbaycan Zabıta Teşkilatı için talep edilen Polis Nizamnamesi'nden 30 nüsha gönderildiği, Jandarma Nizamnamesi için de Umum Jandarma Kumandanlığı'na yazıldığı.

 

DH.EUM.LVZ.    44/2-2   9 October 1918

Sending copies from law, regulations and instructions of the Ottoman gendarmerie and police organizations to Azerbaijan Police Organization

Document concerning that 30 copies of Police Regulations requested by the Azerbaijan Police Organization were provided and that necessary letter for Gendarmerie Regulations was sent to the General Command of Gendarmerie.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü