EN

Azerbaycan Hükümeti’ne destek olmak amacıyla ticaret anlaşması yapılması hakkında Meclis-i Vükela Kararı.
Metin Boyutu [-] [+]


MV.       212/168                28.Zilkade.1336                                05.Eylül.1918

Azerbaycan Hükümeti’ne destek olmak amacıyla ticaret anlaşması yapılması hakkında Meclis-i Vükela Kararı.

Azerbaycan Hükümeti elçileriyle İstanbul'da yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycan toprak ve maden ürünlerinden iki milyon liralık eşyanın Askerî Demiryolları ve Limanlar Genel Müdürlüğü adına satın alınmasına ve bedelinin Limanlar Müdüriyeti'nden ödenmesine; acil ihtiyaçları için de beş yüz bin liranın avans olarak gönderilmesine yönelik mukavelelerin Meclis-i Vükela'da görüşülmesi.

 

MV.       212/168                5 September 1918

The Decision of Council of Ministers on acting a trade agreement to support the Azerbaijan Government.

The Decision of Council of Ministers includes the agreement, following the negotiations with the envoys of Azerbaijan Government in İstanbul, on purchasing Azerbaijan’s two-million liras worth of agricultural and mineral products on behalf of the General Directorate of Military Railways and Harbors and on paying their cost by the Directorate of Harbors and sending five hundred thousand liras as advance payment to Azerbaijan for urgent needs.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü