EN

İstanbul Yedikule’deki Ermeni Hastanesine devlet tarafından 1000 lira yardım yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı.
Metin Boyutu [-] [+]


MV.       202/48                  28.Receb.1334                  31.Mayıs.1916

İstanbul Yedikule’deki Ermeni Hastanesine devlet tarafından 1000 lira yardım yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı.

Yedikule'deki Ermeni Hastahanesi'ne devlet eliyle 1000 liralık yardım yapılmasına Meclis-i Vükela'ca karar verildiği.

 

MV.       202/48                  31 May 1916

Decision of Council of Ministers on making assistance of 1000 liras by the state to the Yedikule Armenian Hospital in Istanbul.

Document concerning the decision of Council of Ministers to make assistance of 1000 liras to the Yedikule Armenian Hospital from the state treasury.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü