EN

Bağımsızlığını ilan eden Norveç Devleti’nin Osmanlı Devleti tarafından tanınması ve siyasi ilişki kurulması hakkında Sultan II. Abdülhamid Han’ın emri.
Metin Boyutu [-] [+]


İ. HUS.  135/66                  26.Ramazan.1323            23.Kasım.1905

Bağımsızlığını ilan eden Norveç Devleti’nin Osmanlı Devleti tarafından tanınması ve siyasi ilişki kurulması hakkında Sultan II. Abdülhamid Han’ın emri.

Norveç'in bağımsızlığının bütün Avrupa devletlerince kabul edildiği ve Oslo'ya hareket eden Kral VII. Haakon'un yabancı devlet memurlarınca karşılanacağının bildirildiği; Osmanlı Devleti'nin de Norveç'le siyasî ilişkiler içinde olması gerektiği hususunda padişah iradesi.

 

İ. HUS.  135/66                  23 November 1905

Decree by Sultan Abdulhamid II concerning the recognition of the Kingdom of Norway, declared its independence, by the Ottoman Empire and the establishment of diplomatic relations.

Decree includes the information that the independence of Norway was recognized by all European states and King Haakon VII, on the route to Oslo, will be welcomed by the foreign state officials there and that the Sultan orders to establish diplomatic relations with Norway.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü