EN

IV. Murad'ın sigara yasağı fermanı.
Metin Boyutu [-] [+]


A.DVNS.MHM.d.             85/160-380[305]              03.Zilkade.1040                                03.Haziran.1631

IV. Murad'ın sigara yasağı fermanı.

Halkın çalışmasını engelleyen, kazançlarını yok eden ve çeşitli kötülüklere sebep olan tütünün ziraati, ticareti ve içimi yasaklandığı halde, kadıların ve ilgili memurların ihmal ve açgözlülüğü nedeniyle bu yasağın uygulanmadığı tespit edildiğinden emri uygulamak üzere bu kez Silâhdar Hasan Kethüda'nın görevlendirildiği; bu itibarla yasağa uymayanların dinî ve örfî kanunlar çerçevesinde cezalandırılacakları, yetki alanları dahilinde tütün ekimine izin veren ya da haksız muamele yapan memurların sürgün edilecekleri ve ekim yapılan tarlalara da el konulacağının Anadolu ve Rumeli ile Boğdan sınırına kadar olan kaza kadılara gönderilen IV.Murat'ın tütün yasağı fermanı.

 

A.DVNS.MHM.d.             85/160-380[305]              3 June 1631

Firman of Murad IV on prohibition of tobacco

Firman of Murad IV, concerning the prohibition of tobacco, was sent to the kadis of districts in Anatolia and Rumelia as well as to the kadis of districts reaching to the Moldovia (Boğdan) border. It is stated in the firman that in spite of the prohibition of cultivation, trade and smoking of tobacco, which prevents people from working, wastes their incomes and causes various problems, it was noticed that this prohibition could not be acted because of negligence and greed of the kadis and related officials; for this reason, Kethüda Hasan Pasha was appointed to implement the order. The firman continues that the ones disobeying the prohibition shall be punished within the framework of religious and customary laws and officials who allow to the cultivation of tobacco in their respective territories or who engage in unfair treatment shall be exiled and tobacco fields shall be sequestered.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü