EN

Musevilere Filistin’de toprak verilmesi şartıyla Osmanlı Devletine mali konularda yardımcı olacaklarına dair Theodor Herzl’in teklifi
Metin Boyutu [-] [+]


Y.MTV  285/162                24.Safer.1324    18.Nisan.1906

Musevilere Filistin’de toprak verilmesi şartıyla Osmanlı Devletine mali konularda yardımcı olacaklarına dair Theodor Herzl’in teklifi

Dr. Theodor Herzl’in Siyonizm alanında Mösyö Donolinski’nin katkılarını anarak, çeşitli memleketlerde baskı altındaki çaresiz olan kardeşlerinin meşru ve güvenlik içerisinde yaşayabilecekleri bir yer meydana getirmek amacıyla Filistin’de bir yer oluşturmayı arzu ettikleri, Musevi muhacirlerin hiçbir zaman yanlış hareketlerinin görülmediği, kendilerine bir yer tahsis edildiğinde devlete bağlı vatandaşlar olarak yaşayacakları, vergilerini ödeyecekleri, servetlerini memleket için harcayacakları hususlarındaki görüşlerini Bale şehrinde yapılan iki kongrede müzakere ettiklerini, devletin geleceğiyle kendi geleceklerini birleştirmek arzusunda bulunduklarını bildirerek, devlete mali konularda yardımcı olmak amacıyla Londra’da Müstaʻmerât-ı Museviye Bankası adıyla bir banka kurduklarını, büyük şirketlerin kurulması için gereken tedbirleri aldıklarını ve bunlar için Osmanlı Devleti ile görüşme yapmak üzere yetkili tayin edilmesi hususunda Hariciye Müsteşarı Artin Paşa’ya yazdığı mektubun tercümesi.

 

 

Y.MTV                  285/162                18 April 1906

Theodor Herzl’s offer concerning that they will help Ottoman Empire in financial issues provided that Jews are given land in Palestine

Translation of the letter sent by Dr. Theodor Herzl to Artin Pasha, Undersecretary of the Ottoman Foreign Affairs. In his letter Herzl, after mentioning Monsieur Donolinski’s contributions to Zionism, expresses their desire in order to ensure a settlement area in Palestine where their poor Jewish brothers, under pressure in several countries, could live securely and legitimately. He adds that the Jewish refugees have never behaved improperly and informs that they have negotiated on their views, during the two congresses held in the city of Bâle (Basel), concerning that if a place is granted for them to live on, they would be loyal citizens of the state, pay their taxes and spend their wealth for their country. He states their desire to share a common future with the state and that they set up a bank called Jewish Colonial Bank (Müstaʻmerât-ı Museviye Bankası) in order to help the government in financial issues; and that they took necessary measures for the establishment of big companies. He lastly expresses their request from Ottoman Empire to appoint an official to negotiate on all these matters.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü