EN

Bağdat’ta bulunan Hz. Ali’nin (Ra) türbesinin tamiri.
Metin Boyutu [-] [+]


İ.EV        20/32    28.Receb.1316                  13 Aralık 1898

Bağdat’ta bulunan Hz. Ali’nin (Ra) türbesinin tamiri.

İmam Ali hazretlerinin Bağdat’ın Necef şehrindeki türbesinin avlu duvarı, zemin mermerleri ve revakının tamir ve düzenlenmesi için gereken paranın bir kısmının 1314 bir kısmının da 1315 seneleri evkaf bütçeleri tamirat ve inşaat ödeneklerinden karşılanması.

 

İ.EV        20/32    13 December 1898

Repair of the shrine of Caliph Ali in Baghdad

Covering the money needed for the repair and restoration of courtyard wall, floor marbles and colonnade of the shrine of Imam Ali which located in the city of Najaf in Baghdad Province, from the repair and construction allowances of foundation budgets pertaining to the years 1898 (1314) and 1899 (1315).

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü