EN

Musevilerin Osmanlı ülkesine sığınmalarının 400. Yıldönümü vesilesiyle Paris’te bulunan Cemiyet-i Umumiye-i Museviyye tarafından padişah katına gönderilen teşekkür yazısı.
Metin Boyutu [-] [+]


Y.MTV                  61/51-2                16.Ramazan.1309            14 Nisan 1892

Musevilerin Osmanlı ülkesine sığınmalarının 400. Yıldönümü vesilesiyle Paris’te bulunan Cemiyet-i Umumiye-i Museviyye tarafından padişah katına gönderilen teşekkür yazısı.

1492 senesinde İspanya'dan kovulan Musevilerin Osmanlı Devleti'ne sığınarak huzur ve emniyete kavuşmalarının dört yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle Paris’te bulunan Cemiyet-i Umumiye-i Museviyye Reisi Gold Şimit ve cemiyet azaları tarafından sunulan sadakat ve teşekkürlerini bildirir mahzarın tercümesi.

 

Y.MTV                  61/51-2                14 April 1892

Letter of gratitude by the General Association of Jews in Paris to the Sultan on the occasion of the 400th anniversary of taking refuge of the Jews in the Ottoman Empire.

Translation of the letter sent by Gold Simit, the head of the General Association of Jews in Paris and its members. In this letter, issued on the occasion of the 400th anniversary of taking refuge of the Jews, who were expelled from Spain in 1492, in the Ottoman Empire and finding peace and safety there, they express their loyalty and gratitude to the Ottoman Empire.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü