EN

İsveç Kralı II. Oscar’a iki devlet arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak en büyük devlet nişanı olan imtiyaz nişanının tevcih edildiği hakkında berat.
Metin Boyutu [-] [+]


Y.PRK.BŞK           9/36       19.Cemaziyelahir.1302                  05.Nisan.1885

İsveç Kralı II. Oscar’a iki devlet arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak en büyük devlet nişanı olan imtiyaz nişanının tevcih edildiği hakkında berat.

Osmanlı Devleti ile İsveç Devleti arasındaki iyi ilişkilerin ve dostluğun bir göstergesi olarak, İsveç Kralı II. Oskar Hazretleri’ne devletin en büyük nişanı olan "Nişân-ı Âlî-i imtiyaz" ile birlikte bulunan altın ve gümüş madalyaların hazırlanarak padişah beratıyla gönderildiği.

 

Y.PRK.BŞK           9/36       5 April 1885

Diploma concerning that the order of distinction, the most important order of Ottoman Empire, was given to the Swedish King Oskar II, as a sign of friendship between two countries.

Document concerning that Sultan’s diploma together with "Nişân-ı Âlî-i imtiyaz", the most important order of Ottoman Empire, as well as golden and silver medals, were sent to H.E. Oscar II, the King of Sweden, as a sign of good relations and friendship between the Ottoman Empire and the Kingdom of Sweden.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü