EN

Bağımsız Bulgar Eksarhlığı kurulması hakkında ferman.
Metin Boyutu [-] [+]


İ.MTZ (04)           4/104-1                1286.Zilhicce.03                06.Mart.1870

Bağımsız Bulgar Eksarhlığı kurulması hakkında ferman.

Osmanlı devletine bağlı bütün vatandaşların din ve mezheblerini özgürce yaşayabilmeleri hususunda Rum Patrikhanesi ile Bulgar metropolit, piskopos, papaz ve kiliseleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda bağımsız Bulgar Eksarhlığı kurulması hakkında ferman.

 

İ.MTZ (04)           4/104-1                6 March 1870

Firman concerning the establishment of an independent Bulgarian Exarchate.

Firman issued for the establishment of an independent Bulgarian Exarchate, upon the negotiations on the disagreements between the Greek Patriarchate and the Bulgarian metropolitans, bishops, priests and churches relating to the freedom of worship of all Ottoman citizens in their respective religion and sects.

 
© 2014 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü