EN

I.Dünya Savaşı’na katılımı sağlamak için yayınlanan Cihat Fetvası
Metin Boyutu [-] [+]


DH.SYS.                 123-12/35            23.Rebiülahir.1332          20.Mart.1914

 

I.Dünya Savaşı’na katılımı sağlamak için yayınlanan Cihat Fetvası

Müslümanlara ve İslam topraklarına saldırıp mallarını gasb ve kendilerini de esir almak isteyen düşmanlara karşı bütün müslümanlar için cihadın farz olduğu; İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan, Karadağ ve bunlara yardımcı olan devletlerin idaresinde yaşayan müslümanların zorla da olsa Osmanlıya ve ona yardımcı olan Almanya ve Avusturya gibi devletler aleyhine de savaşmaları halinde büyük günah işlemiş olacakları ve cehennemlik sayılacaklarına dair Şeyhülislam Ürgüblü Hayri Efendi'nin fetvası.

 

DH.SYS.                 123-12/35            20 March 1914

Jihad Fatwa issued for encouraging the participation in the World War I.

Jihad fatwa was issued by Shaykh al-Islam Ürgüblü Hayri Efendi concerning that the jihad is obligatory for all Muslims to fight against the enemies intending to attack the Muslims and their lands and to seize properties of Muslims and to capture them; and that the Muslims, living under the administration of Britain, France, Russia, Serbia, Montenegro and their allies, would have committed a deadly sin and deserved the hell in case they fight against the Ottomans and its allies, such as Germany and Austria, even if they are forced to do it.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü