EN

Cihat ilanını müteakip Cidde halkının Osmanlı Devleti’ne desteği.
Metin Boyutu [-] [+]


DH.SYS.                 123-12/35            23.Rebiülahir.1332          20.Mart.1914

 

Cihat ilanını müteakip Cidde halkının Osmanlı Devleti’ne desteği.

Cihad emrini veren fetvanın Cidde'de büyük bir törenle okunduğu, Osmanlı Devleti'nin zafere ulaşmasının temenni edildiği ve verilecek emre göre hareket edileceğinin bildirildiği.

 

DH.SYS.                123-12/35            20 March 1914

Support by the Jeddah people to the Ottoman Empire following the jihad fatwa.

The document states that the Jihad fatwa was read in Jeddah at a great ceremony and Jeddah people desire Ottoman Empire’s victory and they will act according to the order to be given.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü