EN

Bosna’da bulunan manastır müdürlerinin kendilerine verilen dini serbestlikten dolayı Sultan Abdülmecid’e gönderdikleri teşekkür mektubu.
Metin Boyutu [-] [+]


İ.HR       99/4860                27.Ramazan.1269            05.Temmuz.1853

Bosna’da bulunan manastır müdürlerinin kendilerine verilen dini serbestlikten dolayı Sultan Abdülmecid’e gönderdikleri teşekkür mektubu.

Bosna’da bulunan üç manastırın ve Katolikleri’nin müdürleri olan ruhâni reislerinin Bosna’da ikamet eden Katolik ahalinin dini serbestisi ve dini hayatın kolaylaştırılması yolunda dokuz adet kilise inşasına izin verilen fermanların gelmesi üzerine ahalinin çok sevindiklerini, Sultan Abdülmecid Han’a bağlılıklarını, yüce devletleri uğruna can ve mallarını vermeye hazır olduklarını ve teşekkürlerini bildirir arzuhalin tercümesi.

 

İ.HR       99/4860                5 July 1853

Letter of gratitude sent by the directors of monasteries in Bosnia to Sultan Abdulmecid for providing religious freedom.

Translation of the petition written by the religious leaders of Catholics of three monasteries in Bosnia to Sultan Abdülmecid in order to express the sincere gratitude of Catholic community for the firman permitting the construction of nine churches with the purpose of providing religious freedom and facilitating the religious life of the community. In this petition, religious leaders declared Catholic community’s loyalty to the Sultan as well as readiness for sacrificing their lives and goods for the sake of their supreme state.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü