EN

Osmanlı Devleti’ne sığınan Kossuth’un Sadrazama gönderdiği mektup
Metin Boyutu [-] [+]


İ.DUİT   148/41      13.Muharrem.1266    29.Kasım.1849

Osmanlı Devleti’ne sığınan Kossuth’un Sadrazama gönderdiği mektup

Osmanlı Devleti'ne sığınan Macar Kossuth'un sığınmacılığının devamı için Müslüman olması gerektiğini düşünerek Lord Parlmeston'a mektup yazdığı, ancak Osmanlı Devleti'nin hiçbir şarta bağlı olmadan himaye kararı verdiğinden buna dair teşekkür mektubu.

İ.DUİT   148/41    29 November 1849

Letter of Kossuth, who took refuge in the Ottoman Empire, to the Grand Vizier.

Letter of gratitude by the Hungarian refugee Kossuth to the Ottoman Empire for the decision on patronising him without precondition. Kossuth mentions in his letter that he wrote a letter to Lord Parlmeston, after his emigration to the Ottoman Empire, as he thought he was supposed to be Muslim for the continuation of his refugee status in the Ottoman Empire.

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü