EN

Yeni Kurulan Belçika Devleti’nin Osmanlı Devleti tarafından tanınması hakkında Sultan II. Mahmud’un emri.
Metin Boyutu [-] [+]


HAT       1215/47589         1252      1837

Yeni Kurulan Belçika Devleti’nin Osmanlı Devleti tarafından tanınması hakkında Sultan II. Mahmud’un emri.

Devletlerarası ilişkiler gereğince yeni kurulan Belçika Hükümeti'nin tanınması konusunun Padişaha arz edildiği, bu konuda gerekli resmi yazıların hazırlanması hakkında II. Mahmud'un emri.

 

HAT       1215/47589         1837

Order of Sultan Mahmud II concerning the recognition of the newly established Belgian State by the Ottoman Empire.

In accordance with the international relations, the issue of the recognition of the newly established Belgian Government was submitted to Sultan Mahmud II and he ordered the preparation of the necessary official letters.

 

 
© 2014 - T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü